Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

neil

neil

Fel Barry John, J. P. R. Williams a Neil Jenkins.

Daeth y ditectif preifat Leo Beckett (wedii chwarae gan Neil Pearson) i'r sgrîn yn Dirty Work.

Wedi'r holl son am ymddeoliad rhai o'r prif chwaraewyr ym muddugoliaeth Cymru dros Ffrainc ddydd Sadwrn - mae'r sylw yn troi at olynwyr i chwaraewr allweddol fel Robert Howley, Scott Gibbs a Neil Jenkins.

Neil Armstrong yn glanio ar y lleuad.

'Chwaraewyr fel Scott Quinnell, Rob Howley a Neil Jenkins fydd yn weddol sicir.

Fe sy'n dal record ceisiau Cymru o hyd gyda 28 ond mae Neil Jenkins bellach wedi hen basio ei record e o gapiau.

i mewn, daw mike hall yn lle scott gibbs sy'n debyg o fod allan o'r tîm cenedlaethol am y tymor oherwydd yr anaf a gafodd yn erbyn canada a nigel davies am fod neil jenkins yn symud i safle'r maswr.

Neil Kinnock yn rhybuddio cynhadledd y Blaid Lafur fod rhaid ailfeddwl ynghylch polisïau.

Bydd maswr Cymru, Neil Jenkins, yn cael triniaeth yn gynnar yr wythnos nesa ar fân-anaf i'w ben-glîn.

Neil Jenkins a Peter Rogers Neil Jenkins, y sgoriwr pwyntiau heb ei ail, oedd testun Working Class Hero, teyrnged haeddiannol i'r arwr rygbi diymhongar hwn.

'Fe welon ni gicie adlam Neil Jenkins a fel dwedodd Graham Henry rhaid cymryd y pwyntie.

Mae'n debygol y bydd Neil Jenkins ac Allan Bateman yn colli gêm Cymru gyda'r Barbariaid ar Fai 20.

Cafwyd dadansoddiad o'r tri degawd cyn sefydlur Cynulliad gan Dewi Llwyd yn Y Degawdau Datganoli a oedd yn cynnwys cyfweliadau gyda Neil Kinnock a Ron Davies.

Oherwydd anafiadau i Silessi Finau a Neil Boobyer bydd Stephen Jones yn gorfod chwarae fel canolwr i Lanelli yn erbyn Roma ddydd Sadwrn.

Cafwyd dadansoddiad o'r tri degawd cyn sefydlu'r Cynulliad gan Dewi Llwyd yn Y Degawdau Datganoli a oedd yn cynnwys cyfweliadau gyda Neil Kinnock a Ron Davies.

Neil Kinnock yn arweinydd y Blaid Lafur.

Mae tamed bach o frwydr bersonol rhyngddon ni oherwydd am mai Neil wisgodd y crys coch yng ngêm ddwetha Cymru yn erbyn De Affrica, meddai.

Dywedodd Graham Henry bod perfformiad Neil Jenkins a Robert Howley yn Ffrainc ddydd Sadwrn wedi profi eu bod nhw'n chwaraewyr o'r safon ucha.

Daeth y ditectif preifat Leo Beckett (wedi'i chwarae gan Neil Pearson) i'r sgrîn yn Dirty Work. Roedd y gyfres dditectif hon a gynhyrchwyd ar gyfer BBC One ac a leolwyd yng Nghaerdydd yn portreadu'r ddinas mewn ffordd gyfoes realistig yn ogystal â chyflwyno golwg newydd ar hen rôl y ditectif preifat.

Yna, cafwyd camgymeriad gan Paul Giles ac ergyd Michael Keegan yn curo Neil Thomas a sicrhau lle i Abertawe yn y rownd derfynol ar y Vetch nos Lun.

Adroddiadau eraill sy'n ychwanegu at flas y stori yw bydd y cyn-gadeirydd, Steve Hamer, adawodd y clwb wedi ffrae efo'r cadeirydd presennol, Neil McClure, hefyd yn rhan o'r consortiwm.

Bydd Neil Cowie, is-gapten tîm Rygbi Cynghrair Cymru ddim ar gael ar gyfer cystadleuaeth Cwpan y Byd.

Fe ŵyw y cyfarwydd am ymchwil Neil Wright a'i gyd-weithwyr i ddirgelion traddodiad testunol Sieffre, a blaenffrwyth y gwaith hwnnw yw'r argraffiad gofalus hwn.

Neil Kinnock a ddywedodd yr wythnos diwethaf nad oes gan William Hague obaith yn y byd bod yn Brifweinidog - oherwydd ei fod on foel ac nad yw pobol foel byth yn trechu rhai gwalltog mewn etholiad.

Roedd angen un rhediad oddi ar y belen olaf ond bowliodd Adrian Dale gapten yr ymwelwyr, Neil Smith, gyda'r belen honno.

Yna, pan oedd popeth yn mynd yn eithaf, ffeirio ei ddewis cyntaf, Neil Jenkins, am Arwel gyda hwnnw dan orchymyn - a phwysau - amlwg i sgorio â chic adlam, doed a ddel.

Neil Kinnock yn ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Ladur.

Daeth Neil Jenkins i'r maes fel eilydd i'r Barbariaid - a heb Jenkins collodd Caerdydd yn annisgwyl o 29 i 11 yng Nghaeredin yng Nghynghrair Cymru a'r Alban.

Y clwb di-gartre enillodd yn hawdd o 85 i 10 gyda Neil Jenkins yn trosi naw cais.

Yna fe'i cosbwyd nhw gan Neil Grayson gyda dwy gôl o fewn pum munud cyn yr egwyl.

Geni Neil Kinnock.

Mae disgwyl i Neil Jenkins wella mewn pryd i chwarae yng ngêm gyntaf y Llewod yn erbyn Gorllewin Awstralia ddydd Gwener.

Dyw Arwel ddim wedi gwneud dim byd o'i le, sgoriodd e gais pert a rwyn credu bod ei amddiffyn e wedi bod cystal â Neil Jenkins.

'Er bod Caerdydd heb Neil Jenkins roedd 13 o chwaraewyr rhyngwladol yn y tîm.

Falle bod Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus yn Ewrop drwy ddibynnu ar y pac, eu hamddiffyn ac esgid Neil Jenkins.

'Yn sicr fe fydden i'n disgwyl Neil Jenkins a Rob Howley i fod yna.

bydd dim lle i aled williams wrth i neil jenkins gael safle'r maswr ac mae rupert moon wedi ei ddewis eto yn lle robert jones.

Bydd yn ymuno â'r hyfforddwr newydd, Neil Kelly.

Enwi Neil Kinnock yn Gomisiynydd Ewropeaidd.

Mae chwe Chymro yn y tîm - Dai Young yw'r capten - ac i bobol fel Dafydd James a Neil Jenkins mae'n gyfle iddyn nhw ennill eu lle yn y tîm prawf.