Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

neithiwr

neithiwr

Collodd Arsenal, 3 - 0, oddi cartre yn erbyn Shakhtar Donetsk, yn yr Ukraine neithiwr.

Buasai chwaraewyr 1981 yn fodlon ar berfformiad neithiwr wrth i Abertawe sgorio chwe gôl - ond o flaen torf dila.

Doedd yna ddim goliau yn y gêm rhwng Cymru a Gwlad Pwyl yn Warsaw, neithiwr.

Trechodd y Cymro arall Mark Williams, Pencampwr Snwcer y Byd ar hyn o bryd, Billy Snaddon o bum ffrâm i dair neithiwr.

Ond neithiwr cynigiodd Peter Taylor, rheolwr Caerlyr, 500,000 yn fwy na Blackburn - sef 3,250,000 - amdano.

'Dyna'r sŵn a glywsom ni neithiwr.

Nid Savarese na Romo ond Morus wnaeth yr argraff fwya ar y Vetch neithiwr.

Ar ôl y gêm arall yn rownd yr wyth ola neithiwr, mae gan Galatasaray fantais o 3 - 2 dros y deiliaid Real Madrid.

Abertawe a Wrecsam fydd yn cystadlu am y Cwpan Cenedlaethol y tymor hwn, ar ôl i'r ddau ennill eu gemau rownd gyn-derfynol yn eitha cyffyrddus neithiwr.

Yr oedd y profiad newydd hwn yn llawenhau'i ysbryd, a'i synnu, braidd, gan mor anesmwyth oedd hynt y llongau yn nygyfor y tonnau a oedd dipyn yn fwy ymchwyddol na neithiwr.

Roedd ymateb Higgins yn bositif ymosodol neithiwr.

Doedd Nathan Blake ddim yn ymarfer gyda gweddill y chwaraewyr yn Stadiwm Daewoo Legia, Warsaw, neithiwr, ond does dim lle i boeni.

"Cei." "Arian y giat, neithiwr?" Nodiodd ei ben a rhoi ei fys ar ei geg.

Mae Cymru, felly, trwodd i'r wyth ola ond gynta bydd rhaid wynebu Seland Newydd yn Stadiwm y Mileniwm a fydd y Crysau Duon ddim yn poeni gormod ar ôl gweld perfformiad simpil y Cymry neithiwr.

Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.

Dychwelodd Stevens yn sionc i Sheffield neithiwr ac fe ddylai fod yn dawel hyderus ynglyn â'i obeithion yn y gêm.

Fe gurodd e Paul Hunter neithiwr o bum ffrâm i ddwy.

Roedd gêm ddi-sgôr yn Valencia yn ganlyniad calonogol i Manchester United neithiwr.

Mae Bayern trwodd i'r pedwar olaf, felly, lle byddan nhw'n chwarae Real Madrid, gurodd Galatasaray 3 - 0 neithiwr; 5 - 3 dros y ddwy gêm.

Cafodd Abertawe y fuddugoliaeth gyffyrddus yr oedd pawb yn ei ddisgwyl yn Cross Keys neithiwr, buddugoliaeth all olygu y byddan nhw'n dathlu ennill Pencampwriaeth Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn.

Neithiwr daeth i mewn i'm hystafell yn dwyn fy swper ar hambwrdd, ac meddai, gyda rhyw ffug sancteiddrwydd, "Ydi dy frest ti'n fwy rhydd, Hannah?

Casnewydd enillodd y gêm fawr ar frig Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban neithiwr.

Ennill am yr eildro yn unig yn y Cynghrair wnaeth Glyn Ebwy neithiwr.

Nid bod unrhyw gyffredinedd ym mherfformiadau gweddill cystadleuwyr neithiwr na chystadleuwyr nos Sul.

Ym Mhencampwriaeth Snwcer y Byd neithiwr - curodd Mark King Fergal O'Brian o ddeg ffrâm i wyth.

Pwynt gafodd Arsenal yn eu gêm ddarbi yn erbyn Tottenham neithiwr.

Mae carfan ddatblygu Cymru o fewn un gêm i adael Canada gyda record gant y cant ar ôl buddugoliaeth 32 - 17 dros Canada Ifanc yn Calgary neithiwr.

Yn rownd derfynol Rhanbarth y De ar y Vetch neithiwr, fe gollon nhw o dair gôl i ddwy yn erbyn Brentford.

Cafwyd nifer o ganlyniadau annisgwyl yn nhrydedd rownd Cwpan Worthington neithiwr.

Bydd Fulham yn esgyn i'r Uwch Gynghrair - ar ôl curo Blackburn neithiwr.

Roedd o ar y niws neithiwr.

Roedd perfformiad Elina Garanca neithiwr cystal ag unrhyw un a glywais erioed.

'Dyna'r sŵn glywais i neithiwr,' meddai Henedd.

Yn eu cyfarfod neithiwr rhoddodd Undeb Rygbi Cymru sêl eu bendith i Henry dderbyn y swydd.

Fe guron nhw Grimsby neithiwr, 4 - 1, a maen nhw nawr bedwar pwynt ar y blaen i Bolton gyda thair gêm ar ôl.

Cafwyd un gêm yng Nghwpan Gilbert neithiwr ar Barc Waundew.

Roedd yn Llundain, yn loncian yn gynnar fore echdoe, pan ddaeth yr alwad iddo ddod i Gaerdydd i lenwi yn rhaglen neithiwr.

roedd abertawe yn chwarae port vale ar y vetch neithiwr yn yn yr autoglass.

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC oedd yn cyfeilio neithiwr dan arweiniad Richard Hickox.

Ni chlywyd yr un o gantorion neithiwr yn boddi yng nghanol y gerddorfa er yn yr ysbeidiau pan oedd y cantorion yn ddistaw fe glywsom Gerddorfa'r BBC yn gollwng iddi.

Roedd swn Cerddorfa Opera Cymru yn odidog nos Sul ond neithiwr yr oedd Cerddorfa'r BBC fel pe'n fwy ystyriol o'r cantorion.

Daeth diwedd ar dair wythnos o bêl-droed gwefreiddiol Euro 2000 i ben yn Rotterdam neithiwr.

Yn ei waith fel amaethwr - y cofiwn Y cyfaill di-gynnwr'; Fel cloc rowndio'r stoc heb stwr A wnaeth nes methu neithiwr.

Yng Nghaerdydd neithiwr, 'roedd Undeb Rygbi Cymru'n cyfarfod i drafod, ymysg pethau eraill, strwythur cystadlaethau'r tymor nesa, nifer y clybiau fydd yn y cystadleuthau hynny, a'r cwestiwn o glybiau'n esgyn a disgyn i'r Prif Gynghreiriau y tymor ar ôl nesa.

Cafwyd canlyniad annisgwyl - rhyfedd, yn wir - ar Barc Eugene Cross neithiwr.

Doedd goliau Nicky Barmby a Stephen Gerrard ddim digon i Lerpwl sicrhau buddugoliaeth oddi cartre yn erbyn Olympiakos yng Ngwlad Groeg neithiwr.

Wedi dychryn mae e Aeth Mali, ei fam, i'r Infirmary neithiwr.' Ni bu ganddi erioed awydd na dawn i siarad â phlant bach lleiaf y Teulu, ond nawr roedd Amser ei hun fel pe bai wedi sefyll o'i chwmpas a chlywodd ei llais ei hun yn cysuro'r un bach: 'Mae popeth yn iawn, Robin, bydd dy fam yn dod 'nôl atat cyn bo hir.

'Mae y dynion yn canmol cyfarfod gweddi fu yn y Nant neithiwr, ac y maent yn awyddus am gael cyfarfod gweddi awr ginio heddiw yn Cwt Brake.

O leia', 'roedd yn hawdd gweld hynny neithiwr.

Ni chafwyd penderfyniad ynglyn â Chwpan Rygbi Prydeinig yn dilyn cyfarfod o'r undebau neithiwr.

Fe sgoriodd e i ail dîm Arsenal yn erbyn Tottenham Hotspur neithiwr.

Ac fe ellid bod wedi disgwyl gêm gymharol hawdd, ddi-fflach iddyn nhw yn erbyn Rhydychen, sydd mewn trafferthion, ar y Cae Râs neithiwr.

Os oedd y beirniaid yn ei dyfarnu'n orau o blith cystadleuwyr neithiwr ar sail dwy gân - rhai hir oedd yn sicrhau bod ei rhaglen yn ugain munud, mae'n wir - yna rhaid eu bod nhw'n ei hystyried hi'n dalent arbennig iawn.

Bu raid gohirio'r ddwy gêm yng nghystadleuaeth y Cwpan Cenedlaethol oedd i fod i'w chwarae neithiwr - sef Abertawe yn erbyn Cei Connah a Chaerfyrddin yn erbyn Aberystwyth.

Enillodd Abertawe, pencampwyr Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban am y tymor, ei gêm olaf yn erbyn Penybont neithiwr 35 - 20.

Neithiwr clywsom gantores ysgubol o Ddwyrain Ewrop.

All neb orffen uwchben Arsenal yng Ngrwp B Cynghrair y Pencampwyr wedi iddyn nhw guro Sparta Prague 4 - 2 yn Highbury neithiwr.

O ganlyniad i gemau neithiwr mae Abertawe yn y 13 safle a Wrecsam yn 16ed yn yr Ail Adran.

Ar y bwrdd cyfochrog mae Peter Ebdon yn dychwelyd wedi ei farathon gyda Stephen Lee orffennodd neithiwr.

Pan gerddodd Marius Brenciu, y tenor o Romania, i ganol llwyfan Neuadd Dewi Sant i ganu yng nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd neithiwr - nos Sul - edrychodd o'i gwmpas mewn syndod.

Bu'n rhaid i gyd-gadeirydd Cymdeithas yr iaith Gymraeg, Branwen Brian Evans o Aberystwyth, dreulio awr a hanner yn Swyddfa'r Heddlu Aberystwyth neithiwr (Nos Lun Rhagfyr 4ydd). Cafodd ei holi ynglŵn ag ymgyrch dor-cyfraith y mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ei gynnal yn erbyn Coleg Ceredigion.

Juha Kankkunen - gwr arall o'r Ffindir - mewn Subaru oedd yn gynta neithiwr.

Cafodd 'nhad strôc neithiwr!" gwaeddodd y mab i'r ffôn wrth of yn am help.

Fe gafodd ei freuddwyd ddyrys neithiwr, a bu ar ddihun yn hir yn gofidio am Alan a Shirley a Beti ac, yn y diwedd, am Marged.

Roedd Caerdydd yn ffarwelio â hen ffefryn arall neithiwr, Mike Rayer, sy'n ymddeol ar ôl chwarae dros 350 o gemau i'r clwb.

Ac ar ôl cyfarfod rhwng Undeb Rygbi Cymru a chynrychiolwyr y clybiau neithiwr mae gobaith bod y broblem ynglyn â strwythur y tymor nesa yng Nghymru wedi'i ddatrys.

Ond am gyfnod neithiwr roedd yna obaith y byddai'r dyn bach yn llwyddo.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Worthington ar ôl curo Fulham 3 - 0 neithiwr.

Neithiwr enillodd Caernarfon - sy ar y brig - eu gêm olaf nhw, 2 - 0, yn erbyn Cemaes.

Chwaraewyd pedair gêm yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr - Lido Afan yn curo Rhayader 3 - 0; 2 - 1 i TNS yn erbyn Cei Conna.

Ond yr enw ar wefusau pawb wrth iddyn nhw adael y Cae Râs neithiwr oedd Lee Trundle.

Ond, fel y sylwais neithiwr, nid yw trafnidiaeth India mor gwbl wallgof a thrafnidiaeth Jamaica, nac mor oeraidd-drahaus a thraffig Ewrop.

Mae Abertawe'n ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol ar ôl iddyn nhw guro Merthyr 2 - 0 ar Barc Penydarren neithiwr.

Roedd yna dyndra yng nghoridorau'r ERC neithiwr.

Felly, fe ddywedodd yn gadarn, "Rydw i'n barod i anghofio am ffolineb neithiwr a chychwyn o'r newydd heddiw.

Doedd tîm cryfa Caerdydd ddim ar y cae neithiwr ond doedd hynny'n poeni dim ar gefnogwyr Merthyr wrth iddyn nhw ddathlu buddugoliaeth gofiadwy.

Mae Lerpwl trwodd i drydedd rownd Cwpan UEFA ar ôl curo Slovan Liberets yn y Weriniaeth Czech neithiwr.

Gall Gilles Grimandi gael ei wahardd am gyfnod hir petai UEFA yn ei gael yn euog o daro Diego Simeone yn ystod gêm Arsenal yn erbyn Lazio neithiwr.

Collodd Devils Caerdydd eu gêm yn y Cynghrair Hoci Iâ yn erbyn Ayr Scottish Eagles neithiwr.

Cafwyd sioc fwya rownd gynta Cwpan Lloegr yn Nuneaton neithiwr wrth i'r tîm cartre, sy'n chwarae yn y Cynghrair Conference, guro Stoke o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr - cafodd Y Barri, sydd ar y brig, gêm gyfartal, 2 - 2, gyda Hwlffordd.

Gyda Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm dridiau i ffwrdd, roedd Lerpwl neithiwr yn dal i drïo sicrhau eu lle yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesa.

Enillodd Jamie Baulch o Gasnewydd ei râs 400 metr yn Stockholm neithiwr.

Doedd dim arwydd bod dulliau hyfforddi Steve Black yn gweithio'n dda iawn neithiwr.

Neithiwr ac echnos, mi godis i i'r ffenast, a gweld rhai meddw'n baglu ar hyd y stryd, ac yn canu fel petha' gwirion.

Gresyn na fyddem ni wedi meddwl am hyn neithiwr.' 'Rhybudd?' meddai Iestyn.

Neithiwr cafwyd rhywbeth arbennig ac aeth y gynulleidfa allan i'r egwyl yn ferw o gynnwrf.

Enillodd Llanelli 11 - 0 neithiwr.

Mi freuddwydiais neithiwr fod y Tywysog Bach wedi glanio ar y blaned lle roedd Man Friday yn byw.

Yn yr Uwch-gynghrair neithiwr - enillodd Lerpwl 2 - 0 yn erbyn Bradford.

'Mi wyddwn i fod rhywbeth o'i le neithiwr yn y wledd, man y gwelais i'r hen ddyn yna.

Bu ond y dim imi benderfynu neithiwr fy mod am adael y Ffridd Ucha.

Nid y fo fuodd wrthi neithiwr yn rheibio'r goedwig ac yn dwyn y dail.

"Buasai wedi marw'n fuan iawn pe byddai allan am hir ar noson rewllyd fel neithiwr.

O'n i yn y gwely neithiwr ac yn meddwl beth o'dd e'n mynd i 'neud y bore yma.

Prif nod Cymru ar Barc y Strade neithiwr oedd curo Libanus a selio'u lle yn yr wyth olaf.

Yn Lens neithiwr roedd y tîm fydd yn chwarae Tîm A Cymru nos Wener - Seland Newydd A -yn chwarae Barbariaid Ffrainc.

Y Eidal yw'r tîm cynta i gyrraedd rownd wyth olaf Euro 2000 yn dilyn gêm ddi-sgôr - a din-nod - rhwng Sweden a Thwrci yng Ngrwp B yn Eindhoven neithiwr.

Cafwyd y gem fwya dramatig yng nghystadleuaeth Euro 2000 neithiwr - gêm gyfartal Iwgoslafia a Slovenia.

Dwy arall neithiwr!