Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nerfau

nerfau

Yn yr ail, mae'r silia i gyd yn tarddu o gelloedd nerfau.

Cracyr o nofel yw Noson yr Heliwr er bod angen rhybuddio nad yw'n llyfr i'w ddarllen os oes gynnych chi nerfau gwael neu galon wan.

Hawdd fyddai tybio y byddai'r fath ddôs yn dryllio nerfau'r cryfaf!

Mae proteinau yn bwysig ym mhob rhan o fywyd; maent yn rhan o'r strwythur, yn bresennol ym mhob cell fyw, ac yn brif ddefnydd yn y croen, y cyhyrau, y gewynnau y nerfau a'r gwaed.

Un o'r rhesymau dros fethu bwrw brych yw prinder Magnesiwm yn y nerfau a reola gyhyrau'r llestr.

Bu cudyll o hofrennydd uwch ein pennau drwy'r prynhawn a'i chysgod swnllyd, symudol, yn dychryn wyn y ffridd i bob cyfeiriad cyn glanio i lyncu criw o actorion a throi porfa'r ddôl yn gryndod o nerfau.

Daw'r nerfau o'r trwyn i fyny drwy'r tyllau bach hyn fel pan fyddwn yn anadlu fe'n galluogir i sawru a gwahaniaethu rhwng gwahanol arogleuon.

Effeithiod gwallgofrwydd Bili Mainwaring ar nerfau Myrddin Tomos.

Byddai disgwyl iddo anwybyddu protest taer ei nerfau brau a rhoi ei raglen o flaen ei ofnau.

Fe fyddai cwympiad y fertebra yn achosi poen yn y ddwy ochr ar hyd nerfau y lefel honno, ac fe allai pothelli ymddangos.

Fel rheol chi yw'r arwydd cynta i ddweud eich meddwl, ond rydych chi'n rhyfedd o dawedog yr wythnos hon, yn fyr eich tymer ac yn byw ar eich nerfau.

Llwyddodd i berswadio Cassie i adael iddi ddod i fyw i'r Deri Arms a buan iawn y dechreuodd hi fynd ar nerfau Teg.

Roedd nerfau Siwsan yn rhacs; ychydig iawn o gwsg a gafodd yn ystod y rhyfel.

Roedd yn ofynnol gwybod a deall pa nerfau a gariai negeseuau i'r ymennydd o wahanol rannau o'r croen.

Ac y mae llond llwy neu ddwy ohono, meddai, mewn ychydig ddwr cynnes, yn ardderchog at wendid y nerfau.

Gresyn iddi fynd ar nerfau pawb gyda'i hystumiau a'i ymhel di-baid gyda'i siol.