Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

newyddiadurol

newyddiadurol

Gan ddefnyddior ystod lawn o arbenigedd newyddiadurol y BBC, cynigiar rhaglen y goreuon o blith adroddiadaur dydd.

Erbyn diwedd Awst, fe ddaeth hi'n amlwg wrth sgwrsio â thimau newyddiadurol eraill a oedd yn gwneud yn fawr o haelioni Cronfa Achub y Plant, fod y gêm luniau wedi datblygu.

Gyda'r gwin (y Pino-shite o Chile) bellach yn llifo, cafwyd trafodaeth hir a ffyrnig hyd yr oriau mân ar safonau newyddiadurol yng Nghymru.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd twf sylweddol y sianel ddigidol, wrth i BBC Cymru ddatblygur gwasanaeth newyddion Deg o'r gloch a rhaglenni SportswRap, tran darparu cyfle i'r dalent cyflwyno a newyddiadurol ifanc syn dod i'r amlwg fel Rebecca John a Jason Mohammad gyflwyno rhaglenni.

Wrth i ni ffilmio yn un o'r gwersylloedd hyn, cefais fy mhrofiad newyddiadurol mwyaf dadlennol yn Libya.

Yn 1990 y dechreuodd Llew ar ei yrfa newyddiadurol yn ardal Cwmderi.

Mae yma sôn am fenter arwrol Sulyn, cyfraniad y papurau bro a sylw bachog mai Radio Cymru, efallai, ydi'r mynegiant cywiraf o'r traddodiad newyddiadurol Cymreig.

Mae'n rhaid i'r gohebydd, y cyfwelwr, ac i raddau llai, y cyflwynydd hefyd ddefnyddio'u profiad newyddiadurol i'w galluogi i ymateb i unrhyw sefyllfa gyfnewidiol y byddant ynddi.

Daeth yr hanes i glyw ffotograffydd newyddiadurol ond pan aeth ef yno i dynnu llun y graffiti, roedd y tū erbyn hynny wedi cael ei losgi i'r llawr.

Er mwyn ateb gofynion y cyfrwng daw'r hanfod newyddiadurol o gwtogi a chywasgu yn bwysicach nag erioed.

Yn anffodus, dyna yw perspectif sawl gohebydd a sefydliad newyddiadurol o bwys.

Arwyddocâd y drafodaeth hon mewn colofn newyddiadurol yw ei bod yn bwrw peth goleuni ar seicoleg y gwaith o greu telyneg, ond nid ymhelaethaf ar hynny yma.

Heb un ddadl, yr oedd John Eilian ymhell iawn ar y blaen yn ei faes newyddiadurol.

Gan ddefnyddio'r ystod lawn o arbenigedd newyddiadurol y BBC, cynigia'r rhaglen y goreuon o blith adroddiadau'r dydd.

Yn ei hanfod, yn ôl chwedloniaeth y byd newyddiadurol, busnes i'r gwledydd mawr, imperialaidd yw newyddion tramor.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd twf sylweddol y sianel ddigidol, wrth i BBC Cymru ddatblygu'r gwasanaeth newyddion Deg o'r gloch a rhaglenni SportswRap, tra'n darparu cyfle i'r dalent cyflwyno a newyddiadurol ifanc sy'n dod i'r amlwg fel Rebecca John a Jason Mohammad gyflwyno rhaglenni.

Ond nid oes rhaid wrth brofiad newyddiadurol i fedru darllen y newyddion, i wneud bwletin yn gredadwy, ac i ddarllen y naill stori ar ôl y llall yn rhesymegol, yn synhwyrol a chydag argyhoeddiad.