Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ng

ng

Fe gawsom ni ein magu i gredu fod dagrau'n arddangos gwendid ac i deimlo cywilydd o ymollwng yng ngūydd eraill.

Mae adleisio seiniol brudd yn y llinell gyntaf yn ein paratoi ni'n bwysleisiol ar gyfer y patrwm cynnar: fe'i dilynir gan ng-n...ng...n ac yna gan ailadrodd ingol 'nid dy golli di' sy'n ateb yn union.

Yng Ngūyl y Gelli eleni, yn nghwrs trafodaeth fywiog ar y diwydiant ffilm yng Nghymru, fe fu cryn drafod ar y ffaith mai 'llenyddol' iawn yw ffilmiau Cymraeg.

Ni ddaeth yr un deigryn (yn fy ngūydd i, beth bynnag) yn sgîl ei hadwaith call i'r penderfyniad ū er fy mod i yn wylo cawod o ddagrau y tu mewn.

Ond ni hidiai am hyn - safodd yn ddewr yng ngūydd pawb a darn mawr o brenuwch ei ben, a'r llythrennau WN wedi'u torri ynddo.

ng) Cynrychioli CYD ar bwyllgorau cyrff a mudiadau eraill yr ardal gan gynnwys Pwyllgor y Dysgwyr a'r Di-Gymraeg, Menter Cwm Gwendraeth, Pwyllgor Dysgwyr Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â mynychu cyfarfod o bwyllgor Sgowtiaid Cymru er mwyn rhannu gwybodaeth am CYD.