Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ngheg

ngheg

Aeth fy ngheg yn hollol sych.

"Pam y gwnaethoch chi ddianc ar ôl y noson gyntaf a chithau wedi addo cynnal ail noson?" "Gwyddwn yn iawn y buasen ni'n eu trechu nhw'n hawdd, meddai Bholu, "ac felly ni fuasai neb eisiau dod i weld y cwshti ar yr ail noson." Rhoddodd ei law yn ngheg y sach a chydiodd mewn dyrnaid o bapurau gan eu rhoi i mi.

Safodd am funud yng ngheg y lôn fel un nad oedd yn siŵr pa ffordd a gymerai.

Ond nid oedd Herriot yn meddwl llawer o'r syniad, oherwydd ni allai dderbyn y gallai rhoi rhywbeth yng ngheg un bibell byth ddylanwadu ar beth a ddeuai o din un arall!

Mae hwnnw wedi gadael blas pleserus yn fy ngheg i, os na wnaeth dim arall.' Am rai munudau, syllodd Lisa ar ei ôl.

Dydd Mawrth Crempog a 'ngheg i'n grimp amdani a ddim eto yn rhy dlawd i brynu blawd!

Pwy arall fuasai wedi meiddio torri naw o ffenestri cefn gwesty'r Westminster, a gwenu wedyn yng ngheg y llys?

Newydd orffan byta rydan ni rŵan - mae'u blas nhw yn 'y ngheg i o hyd.

Ond roedd ei goes dde yn sownd, fel asgwrn yng ngheg ci.

Agorais fy ngheg, a rhoddodd imi'r sgrôl i'w bwyta, a dweud wrthyf, Fab dyn, bwyda dy hun a llanw dy fol â'r sgrôl hon yr wyf yn ei rhoi iti.

A honno yn sicr oedd yng ngheg Ogof Plwm Llwyd brynhawn heddiw.