Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nghof

nghof

Yn achos Cymdeithas yr Iaith Gymraeg mae'r fytholeg gynhaliol yn neilltuol o gref gan bod blynyddoedd gwawrddydd y mudiad yn cydddigwydd â ffrwydriad diwylliant ieuenctid y chwedegau, cyfnod euraid yng nghof yr aelodau cynnar sy'n cysylltu genedigaeth y Gymdeithas â rhyddid a menter eu hieuenctid eu hunain ond sydd bellach wedi ymgolli ym mharchusrwydd canol oed.

Gobeithio mai felly y bydd, ac y cofir am eleni fel y flwyddyn y cafodd Carnhuanawc ei ailorseddu yng nghof y genedl fel un o'i chymwynaswyr mawr.

“Fy nghof cynta pan yn blentyn oedd gweld fy nhad yn ei wisg llongwr,” meddai Hywel, a fagwyd ym Môn.

Mae honna'n un enghraifft o'r stôr o straeon sydd gennyf ar bapur ac ar fy nghof.

Gweld Table Mountain oedd yn brofiad bythgofiadwy, ond gweld Cape Town ar y dydd Sul hwnnw yw'r profiad sydd eto yn fy nghof.

Yr henwlad annwyl; neu Ethiopia - yr hen wlad yng nghof yr hil...

Nid oes yr un arall o'r penillion cynnar hyn ar fy nghof yn awr, ond cofiaf i Waldo ddweud fod ei chwaer yn fwy medrus nag ef yn eu llunio!

Ni phetrusodd fy nghof eiliad wrth sgrifennu'r geiriau yn awr.

Cadwyd y digwyddiad yn fyw yng nghof y werin o genhedlaeth i genhedlaeth nes mynd yn rhan o'i stori dros byth.

Diwrnod a erys yn hir yng nghof pawb oedd yno yw y Sadwrn Pasg hwnnw.