Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nghorff

nghorff

Mae'r awydd i fridio ac i fudo hefyd yn gysylltiedig â newidiadau cemegol yng nghorff yr aderyn.

Yng nghorff y penodau blaenorol nodwyd nifer o bwyntiau cyffredinol ac ymarferol o safbwynt dysgu yn y dosbarth sydd yn codi o'r ymchwil.

Ni chawn fawr o son amdano'n anwesu Sarah, dim ond cyfeirio'n ddidaro ati'n 'ymnythu yng nghorff ei phriod yn y gwely mawr'.

Canys dwyn yr wyf yn fy nghorff nodau'r frwydr hon.

Codwyd fy nghorff nes yr oeddwn yn hedfan drwy'r awyr.

Y mae Llyfryddiaeth eang a defnyddiol, er imi sylwi ar un neu ddwy eitem yng nghorff y gwaith nad ydynt wedi cyrraedd y Llyfryddiaeth, ac y mae'r llyfr yn frith o luniau ysgolheigion pwysig yn y maes a nifer dda o fapiau a deiagramau hwylus.

Disgrifir yn fyw iawn gyfnodau maith o anhrefn ac anweddustra yng nghorff History Syr John Wynn.

Ac yr oedd hanner chwith fy nghorff fel rhew yn union.

Digwyddodd y cyfan ar linell bump ar hugain Llanelli, gyda Phil Bennett yn rhoi cic bwt i aildde/ chre'r chware; f~nne'n ply-gu i/ godi'r bêl, ond fel ro'n i'n sythu 'nghorff, dyma dacl ffyrnig yn 'y nghefn gan ddau o'r gwrthwynebwyr.

Yng nghorff rhai o'r testunau hyn cynhwysid lluniau o rai o hanesion mawr y Beibl er mwyn i'r bobl edrych arnynt a'u dal yn eu cof; Ymhellach, paentiwyd llawer iawn o luniau o'r un fath ar furiau'r eglwysi ac ar wydr eu ffenestri gyda'r un amcan mewn golwg.

Gwn fod y claf yn derbyn iachâd pan deimlaf wres mawr yn fy nghorff neu deimlad y gellir ei alw yn un trydanol.

Ond, ni fedrwn sefyll gan nad oedd y botwm yn ei le priodol - o dan fy nghorff (i mi fynegi fy hun yn ddelicet!).

"Dywedwyd wrthyf erioed y dylwn wthio fy hunan mor bell ag y gallai fy nghorff fynd.

Nodir hefyd yng nghorff y ddogfen y prif bartneriaid; ond ni nodir yn benodol beth ddylai pob un o'r rhain ei gyflawni yn ei dro: hyfdra fuasai hynny.