Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nghrist

nghrist

Hwyrach y maddeuir imi am awgrymu fod Paul wedi gweld pethau'n glir ryfeddol a'u crynhoi mewn brawddeg fer, "Nid oes na gwryw na benyw canys chwi oll un ydych yng Nghrist Iesu%.

Yn union fel y cymerodd Duw ddyndod arno'i hun yng Nghrist, ni chyll dyn ei ddyndod wrth ymuniaethu â Duw trwy ffydd.

Enillid aelodau drwy amrywiaeth o argyhoeddiadau megis cred newydd yn Nuw fel Pen-lywodraethwr, neu apêl Cristionogaeth fel rheol foesol ragorach, a gwelai rhai yng Nghrist waredwr i'w rhyddhau o afael pwerau demonig.

Yng Nghrist cyrhaeddodd trefn aberthol yr hen oruchwyliaeth ei huchafbwynt.

Dehongliadau ydynt ar y gorau o natur yr iawn a wnaed gan Dduw yng Nghrist er mwyn cymodi'r byd ag ef ei hun.

Yng Nghrist 'roedd Duw wedi dod yn ddyn.

Yr oedd Morgan Llwyd yn iawn; onid yw pobl yng Nghrist, ni ellir disgwyl iddynt fod yn y wir eglwys.

Trwy hyn gweithredwyd y cyfiawnder dwyfol, cyfiawnder a gyfrifwyd i'r sawl a ddeuent i gredu yng Nghrist: 'Cafodd Iesu ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni' (Rhuf.

Diolchwn i Ti am gynnal y gweddill ffyddlon yng Nghymru sy'n dal i dystiolaethu i'r iachawdwriaeth yng Nghrist.

Anaml y deuir ar draws mynegiant gan grediniwr iddo ddarganfod cariad maddeuol ac achubol yng Nghrist.

Tydi, ein Tad trugarog, oedd yng Nghrist yn cymodi'r byd â Thi dy Hun a hynny heb gyfrif i ni ein pechodau.

Yr un syniad a arweiniodd y meddwl Cristionogol ymhen amser i ddehongli iawn yng Nghrist mewn termau aberthol, ond gan ei drawsnewid yn syniad am iawn lle y talai Duw ei hun bris yr aberth.

I'r Cristionogion Gnosticaidd prynedigaeth allan o fyd mater oedd prynedigaeth yng Nghrist.

Pan ymgnawdolodd Mab Duw a'i wneud yn ddyn, ailadroddodd ynddo'i hun linell hir y ddynoliaeth, gan roddi inni oll achubiaeth lwyr, fel y derbyniem yng Nghrist yr hyn a gollasom yn Adda ( sef i ni fod ar lun a delw Duw).

yw, y dichon y Ddei~l Haul arwyddoccâu calon y gwir Gristion o weithrediad DUW yng Nghrist lesu, a'u goleuo trwy dywyniad Haul Cyfiawnder.

Ailddarganfod rhyfeddod trugaredd Duw yn ei waith achubol yng Nghrist sy'n creu gorfoledd yr iachawdwriaeth.

Mewn geiriau eraill, yr oedd yn cytuno â datganiad diweddarach Morgan Llwyd, "Y sawl sydd yng Nghrist, y mae yn y wir eglwys hefyd".