Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nghwmderi

nghwmderi

Ar ôl i Karen gyhuddo Steffan o geisio ei threisio am yr eildro mae bywyd wedi bod yn anodd iawn i Steffan yng Nghwmderi.

Yn 1998 y gwelwyd Emma Francis yng Nghwmderi gynta.

'Roedd gan Dic freuddwyd o ailgychwyn busnes yng Nghwmderi a pherswadiodd Denzil i roi arian yn y busnes.

Ar ôl marwolaeth Glan arhosodd Cassie a Teg yng Nghwmderi i helpu Mrs Mac i redeg y Deri Arms a phan benderfynodd Mrs Mac adael am Tenerife yn 1997, prynodd Teg a Cassie'r Deri.

Ond mae'n ymddangos bod sawl un hyderus yn byw yng Nghwmderi gan bod digon o'r cymeriadau'n fodlon diosg eu dillad er budd eu busnes.

Yng Nghwmderi, fodd bynnag, mae cymeriadau o'r gorffennol pell wedi atgyfodi gyda Sabrina a Meic Pierce yn ôl yn y Cwm ond mae cymaint wedi newid ers imi wylio Pobl y Cwm yn rheolaidd fel nad wyf eto'n gwybod pwy 'di pwy a be 'di be yng Nhwmderi.

Mae Reg wedi bod yng Nghwmderi ers y dechrau - ef yw'r unig gymeriad gwreiddiol sydd ar ôl yn y gyfres.

Yn 1997 yr ymddangosodd Haydn yng Nghwmderi gynta a daeth yn rhan o fywyd y pentre pan ddechreuodd fynd allan gyda Kath.

Penderfynodd Steffan sefydlu bragdy yng Nghwmderi er mwyn cael achos i aros yn y pentre ac yn wreiddiol 'roedd am fynd i bartneriaeth gyda Reg - yna daeth Reg i wybod am berthynas gudd Steffan a Rhian a thynnodd allan o'r fenter.

Ers bod yng Nghwmderi mae Rhian wedi cael sawl carwriaeth - er mawr siom i Reg bu'n gweld Steffan ac yna Gavin.