Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ngofal

ngofal

Y GROGLITH: Eto, eleni bu cyfarfod dwyieithog ar fore Gwener y Groglith, yng ngofal y gweinidog, y Parchedig Huw John Jones, yng Ngharmel.

Cafwyd gwasanaeth byr ar ol cyrraedd yng ngofal Mr Glyndwr Thomas a chymorth Capten Trefor Williams, Mrs Gwyneth williams a Miss Gladys Hughes.

Roedd y noson yng ngofal y Cyngor Llyfrau Cymraeg ac roedd ôl graen ar y trefniadau.

Yn bresennol yr oedd Mrs Bet Rees yr athrawes lanw oedd yng ngofal y dosbarth yn absenoldeb y prifathro yn ystod ei waeledd.

Yn ddiweddarach, pan a'r hen wreigan i'r Rex ar ddiwedd y ffilm i chwilio am le chwech, canfydda fod y lle yng ngofal y cyngor ac yn llawn offer dynion-ffordd.

Roedd oedfa'r bore yng ngofal dosbarth Mrs Ruth Davies, ac anerchwyd y plant gan Sue Evans, cynrychiolydd y Gymdeithas Genhadol.

DYWEDIADAU AM Y TYWYDD - yng ngofal Twm Elias

Ond gwêl caredigion yr Wyddeleg erbyn heddiw yr angen am ailfywiogi'r genhadaeth a roddwyd yng ngofal y Gynghrair.