Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ngwesty

ngwesty

O sôn am Bwyllgor Sir Gaernarfon a gyfarfyddai yng Ngwesty Pendref y blynyddoedd hynny, erys llu o atgofion difyr yn fy meddwl, am y gwmni%aeth radlon a fyddai yno.

Bydd y pedair prif blaid wleidyddol yn cael eu cynrychioli mewn cyfarfod cyhoeddus drefnir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd, Nos Fawrth Mai 16eg am 7.30.

Fe ddaeth newyddion y bydd Epitaff yn lansio Follow Me eu hail ep nos Lun, 11 Medi mewn gig hyrwyddo arbennig yng Ngwesty y Snowdonia Parc, Waunfawr am 8:30 yr hwyr.

Yn fuan cyrhaeddon fy ngwesty ac ar ôl i fi orffwys oherwydd y time lag roeddwn i'n barod i edrych o gwmpas y ddinas.

Clwb yr Efail: Cynhaliwydd y cinio blynyddol ddechrau Mawrth yng ngwesty Eryl Mor, Y Garth.

Cyfarfod Cyffredinol 1996 Cymdeithas yr Iaith yng Ngwesty'r Talbot, Aberystwyth.

Roedd gan hyn gysylltiad uniongyrchol â'r ffaith fod Menem wedi treulio'r noson flaenorol, heb ei wraig, yng ngwesty'r Alvear Palace.

Mewn cyfarfod cyhoeddus drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Ngwesty'r Angel Caerdydd nos Fawrth Mai 16eg - cyfarfod i lansio deiseb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros Ddeddf Iaith Newydd, deddf a fyddai yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg - fe gafwyd cefnogaeth gref gan Elin Jones, llefarydd Plaid Cymru ar yr iaith Gymraeg, a Christine Humphreys ar ran y Rhyddfrydwyr Democrataidd.

Cofiais y geiriau a sgrifennodd ar gopi o gerdd arall, ar sgio traws gwlad, a gyflwynodd imi dros baned yng ngwesty Filli, ar ol imi ddarllen iddo fersiwn Gymraeg o'i gerdd i'r Verstancla: 'In buna algordanza a nos tramagl' (coffa da am ein cyfarfod).

Cyfarfod sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru yng ngwesty'r Maesgwyn, Pwllheli.

Am dri o'r gloch fore Gwener, cyfarfu Siwsan â'i rhieni o Borthmadog yng ngwesty Olga yng Nghaerdydd.

Ivor Thomas, Maer Llanrwst, Cynghorydd John Thomas, Mr Yould, Swyddog Iechyd Cyngor Aberconwy, cynrychiolydd o Gwmni Bob Parry ac Emlyn Davies yn cynrychioli'r NFU Darparwyd lluniaeth yng Ngwesty'r Queens yn dilyn yr agoriad swyddogol.

Gyda phawb sy'n dod ar y penwythnos yn aros yng ngwesty pedair seren Jury's ynghanol Caerdydd bydd amser rhydd yn cael ei neilltuo ar gyfer mymryn o siopa Nadolig yn y brifddinas yn ystod yr ymweliad.

Mae ei dad yn byw hyd heddiw mewn Mat arbennig yng ngwesty'r Hilton yn Llundain.

Roedd Alwyn Owens a'i wraig yn ymlacio yn eu hystafell wely yng ngwesty'r Priory ar gyrion Llundain.

O'r funud gyntaf, cawsom ein swyno gan y lle - y pentref glân ar droed y mynydd enfawr, y tai a'u bocsus blodau lliwgar, cwrteisi'r bobl, a hwyl ein cyd-deithwyr yng Ngwesty Montana.

Ar ddydd Sadwrn Mawrth 13eg o 10 o'r gloch hyd 5pm cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol yng Ngwesty'r Marine Aberystwyth.

Cafwyd parti bach i ddathlu'r achlysur yng ngwesty Eryl Mor.

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Cyfarfod Cyhoeddus 'Blwyddyn o Gynulliad' yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd am 7.30 Nos Fawrth, Mai 16eg.

Bu tipyn o glochdar am ben Wil Dafis o'r herwydd felly, ef a'i ragolygon carwriaethol bondigrybwyll ef a'i 'rywun annwyl'; a hael ei gwala fu'r hwyl am ei freuddwydion llancaidd pur uwchben peintiau per yng Ngwesty'r Llong.