Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nhraed

nhraed

wi!' ymbiliais, gan godi ar fy nhraed, 'Dyw hi ddim cynddrwg ^hynny, odi hi Delwyn?'

Neidiais ar fy nhraed gan anghofio popeth am y Coco Pops.

Be' wnaethoch chi?' 'Mi afaelais yn y procar, ac mi es yn ddistaw yn nhraed fy sana', y tu ôl i'r drws a gofyn, "What do you want?" a dyma lais dyn yn deud, "Let me in.

Ces i ngeni a nhraed bron yn y dŵr yn Craig y Don ar y Parrog; ofiad y Bae dair gwaith pan yn ifanc.

Wnes i ddim llusgo 'nhraed pan adewais eu tŷ.

'Fedra i ddim fforddio eistedd yn ôl â 'nhraed i fyny' Ac yr ydach chi'n dweud y medra i?

Dechreuais boeni wedyn sut i ddod oddiarni ar ddiwedd y daith gan fy mod i'n gweld y sgis ar fy nhraed fel llyffethair.

Yna daeth yr ysbryd arnaf a'm codi ar fy nhraed, a llefarodd wrthyf a dweud, Dos a chau arnat dy hun yn dy dŷ.

'Tasa hi'n ola' dydd a finna' ar 'y nhraed, mi faswn i'n 'nabod Pen Cilan 'ma fel cefn fy llaw.' 'Wel diawl, gwaeddwch os gwelwch chi o yn rwla.' 'Mi 'na i, Ifan Ifans.' Oherwydd eu difyrrwch wrth weld hwch a'i pherchennog yn eistedd yn y sêt flaen bu'r teithwyr yn hir cyn sylweddoli bod y Paraffîn wedi cymryd tac gwahanol a'u bod bellach yn pellhau oddi wrth y pictiwrs yn hytrach na dynesu ato.

Ydw, mi rydw i yn hoff iawn o grempog, byth ers yr adeg y byddwn yn rhedeg nerth fy nhraed o'r ysgol fach am adref ar y dydd arbennig hwn, gan y gwyddwn y byddai Mam wedi gwneud platiaid uchel o grempogau mawrion ac yn disgwyl amdanom i'w bwyta.

Y rhyfeddod mwya oedd mai'r unig losgiade gês i oedd o dan 'y nhraed, lle'r oedd y saim wedi tasgu ar y carped.

Roedd hi'n fuddugoliaeth ryfedd gan fod Hann wedi gorfod chwarae yn nhraed ei sanau.

Wrth fy nhraed roedd chwe llysywen rhwng pwys a deubwys!

O fewn eiliade i ddechre'r ail hanner, bylchodd Roy Bergiers drwy amddiffyn Montreal, a hanner can llath o gae o'i flaen, a finne'n rhedeg nerth 'y nhraed wrth ei ochor yn barod i dderbyn pas pe bai angen.

HEULWEN: 'Rw'i wedi bod ar 'y nhraed drwy'r dydd.

Yn y cytin cul yng ngenau'r twnnel gallaswn fod wedi Parhaodd y profiad rhyfedd y soniaf amdano, nes imi gael fy nhraed ar wyneb caled y ffordd unwaith yn rhagor.

Codwn innau, gwisgo amdanaf, sodro bwrdd bychan o flaen fy nghadair, rhoi fy nhraed mewn basgedaid o sbarion lledr, ac ymroi i weithio gyda'm llyfrau gan ddal ati, hynny fedrwn i, trwy'r oriau man tan y bore.

Dydy fy nhraed i byth yn cael ewinrhew a rydw i'n cael ocsygen yn gynt o lawer am nad yw fy ngwaed i'n gorfod cylchredeg o gwmpas cymaint o gorff.' `A beth rydych chi'n mynd i'w wneud nesaf?'

Ac fel yr oedd yn siarad â mi, daeth yr ysbryd arnaf a'm codi ar fy nhraed, a gwrandewais arno'n siarad â mi.

WEDI bod yma ers pum wythnos a nawr yr ydw i'n teimlo fy mod yn dechrau cael fy nhraed o danaf!