Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

niwcliar

niwcliar

Ffurfio'r mudiad gwrth-arfau niwcliar, CND.

Adweithydd niwcliar Chernobyl yn mynd ar dân.

Bydd datgomisiynu Gorsaf Ynni Niwcliar Trawsfynydd, oedd yn cyflogi nifer sylweddol ac yn nodedig am gyflogau uwch na'r cyfartaledd, yn cael effaith andwyol ar y ddau ffigwr yma.

Agor gorsaf niwcliar Trawsfynydd.

I nifer 'roedd y bwriad i adeiladu gorsafoedd niwcliar yn Nhrawsfynydd a'r Wylfa ym Môn yn Benyberth arall.

Nodir pum peth sy'n llygru bywyd ysbrydol Cymru: y gwersylloedd gwyliau yng Ngheredigion, y cloddio am olew ym môr Iwerddon, y rocedi yn Aber-porth, yr orsaf niwcliar yn Nhrawsfynydd, a'r ymchwil am aur yn Sir Feirionnydd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ffurfio'r mudiad gwrth-arfau niwcliar, CND. Tywysog Charles yn derbyn y teitl 'Tywysog Cymru'. Wyth aelod o dîm pêl-droed Manchester United yn marw mewn damwain awyren ym Munich.

Ond, fe gredaf i fod stôr enfawr o straeon gwerin cyfoes i'w cael yma yng Nghymru, ac fe hoffwn eu clywed gennych chi felly, talwch sylw manwl i'r stori nesaf fydd yn crwydro eich ardal chi, efallai yn sôn am alsatians yn rhewgell y bwyty Sineaidd, neu effaith y pwerdy niwcliar ar y tywydd, neu hwyrach am anifail mawr rheibus yn lladd defaid.

"Mae'n edrych fel pe bai'r llywodraeth yn paratoi'r ffordd ar gyfer cynyddu eu rhaglen niwcliar," meddai Deilwen Evans o Cadno.

Agor gorsaf niwcliar Wylfa ar Ynys Môn.

Argyfwng Ciwba wrth i Rwsia geisio mynd ag arfau niwcliar i'r ynys.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Argyfwng Ciwba wrth i Rwsia geisio mynd ag arfau niwcliar i'r ynys.

"Mae'n glir eu bod yn bleidiol iawn i ynni niwcliar, ac mae'n debyg mai ffordd o dawelu'r meddwl cyn cyhoeddi eu rhaglen nesaf yw hyn," meddai.

"Yn sicr dydi'r adroddiad ddim yn ddiduedd, ac mae'r holl beth yn drewi o gêm bropaganda'r diwydiant niwcliar yn ystod blwyddyn yr arolwg ar gyfer adolygiad o'r diwydiant."

vn gweld arwyddocâd mewn cyhoeddi canlyniadau ffafriol yr wythnos hon, a'r ffaith fod y llywodraeth ar drothwy cychwyn eu hadolygiad o'r diwydiant niwcliar.

Meddyliodd am y bygythiad niwcliar i heddwch a dechreuodd weddi%o am y tro cyntaf.

India a Phacistan yn arbrofi ag arfau niwcliar.

Trwy hollti cnewyllyn atom yr elfen iwraniwm, llwyddodd gwyddonwyr yr ugeinfed ganrif i greu ynni niwcliar.

Ei syniad oedd cael gwragedd ar draws y byd i greu baneri eu hunian ar y thema 'Y pethau na allwn ddioddef gweld eu dinistrio gan ryfel niwcliar'.