Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

niwtraliaeth

niwtraliaeth

Yr oedd adwaith greddfol, naturiol pob un i gyfeiriad niwtraliaeth, beth bynnag oedd eu bam am iawnderau polisi%au'r gwahanol wledydd, er i nifer ohonynt fethu cadw eu niwtraliaeth heb ei threisio.

Gwyddai'r Blaid yn iawn nad oedd modd i Gymru ddilyn polisi o niwtraliaeth mewn gwirionedd.

Safbwynt meddwl oedd niwtraliaeth, a feithrinid gan y Blaid ymhlith ei haelodau.

Fel y gwyddys, gadawodd Bebb y Blaid oherwydd iddo anghytuno â'i Niwtraliaeth - safbwynt tra gwahanol i eiddo ei feistr 'athrylithgar', Charles Maurras, a ddarganfu ei fod yn casa/ u Iddewon, Bolsieficiaeth a Democratiaeth yn fwy, hyd yn oed, nag y casâi'r Almaen.

Gan ei amddiffyn ei hun, broliodd Churchill am ei 'niwtraliaeth' honedig, tra'n canu clodydd yr heddlu.

Oherwydd i'r Almaen wrthod parchu niwtraliaeth gwlad belg, erbyn Awst 4, 'roedd Prydain wedi ymuno â'r rhyfel.

Y diwedd fu mabwysiadu barn gytun mai'r polisi i'w argymell ar Gymru, pa mor anodd bynnag fyddai hynny, oedd niwtraliaeth.