Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

noda

noda

Ffacsiwyd ein hymateb at y tri arweinydd Cyngor yn Neuadd y Sir heddiw, ac ynddo mynna Cyd-Gadeirydd y Gymdeithas, Aled Davies, fod adolygiad trylwyr o Bolisi Iaith y Cyngor yn digwydd a noda bod obsesiwn y cyngor gyda rheolwriaeth yn troi pobl ifanc, ynghyd â phobl proffesiynol, i ffwrdd o'r broses ddemocrataidd, gan eu bod yn teimlo na fydd neb yn sylwi ar eu barn.

Wrth sôn am fynychu'r capel yn blentyn noda hyn:

Hanner can mlynedd a mwy yn ôl, yr oedd tipyn o hud a lledrith yn perthyn i gyfrwng newydd y radio, fel y noda I.

Noda'r adroddiad bod gwelliant yn swm ac ansawdd y deunyddiau oherwydd y projectau hyn, cynllun llyfrau'r CBAC a'r Swyddfa Gymreig a gwaith yr Athrawon Bro.

Peate noda fod wal ddiadlam rhwng y bardd a'r ysgolhaig:

Gwasanaethau Staff: Noda'r Adain fod yr Awdurdod yn gwario mwy o arian ar annog ei staff ei hun i ddefnyddio cludiant preifat nag ar ddarparu cludiant cyhoeddus i'r Sir yn ei chrynswth.