Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nofa

nofa

Synnai Nofa at eu diffyg gofal a gwyliadwriaeth, ond gwyddai'n reddfol erbyn hyn nad oedd yna lawer o bobl yn y wlad a fyddai'n gallu peri problem iddo.

Faint mwy fyddai'n marw cyn iddyn nhw gael gafael ar y Nofa hwn?

'Y ddau aeth ar ôl Nofa .

'Gwaeth na hynny, fe gafodd y ddau eu lladd gan Nofa.' Wrth glywed y geiriau, teimlodd Andrews ei ben yn troi.

Teimlai Nofa'n gyfforddus unwaith eto; pe bai'n unrhywun arall, mae'n ddigon posibl y byddai'n hapus.

Ei broblem fwyaf oedd nad oedd ganddo'r wybodaeth i ddatrys y problemau hyn, ond gwyddai y câi hyd i rai atebion yn Nofa II.

Teimlai fel petai rhyw neges fach yn cael ei hailadrodd drosodd a throsodd yn ei ben, yn ei annog i fynd i Nofa II.

Deuai cymaint â hynny'n gliriach iddo bob awr - ei bwrpas oedd mynd i Nofa II.

Roedd ar ei ffordd i ganolfan Nofa II, a doedd ganddo'r un syniad beth oedd yno, na beth fyddai'n rhaid iddo'i wneud.