Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

northampton

northampton

Dywedodd y dieithryn ei fod yn dod o Northampton, a bod ganddo neges bwysig iddo Culhaodd llygaid Edward wrth wrando arno'n siarad.

Bydd Northampton yn hyderus ar ôl curo un o dimau gorau'r adran, Wigan, gartre, y Sadwrn diwetha.

Bydd eu gêm gynta yn y Bencampwriaeth yn dechrau ddydd Gwener yn Northampton.

Pobl egni%ol oedd Piwritaniaid sir Northampton.

Llanelli gollodd y gêm, nid bod Northampton wedi ei hennill hi.

Mae Morgannwg wedi enwi carfan o ddeuddeg ar gyfer eu gêm bencampwriaeth gynta fydd yn dechrau yn Northampton ddydd Gwener.

Mae Clwb Criced Morgannwg wedi cychwyn ei gêm gynta ym Mhencampwriaeth y Siroedd yn Northampton heddiw.

Gwnaeth Penri y rhan fwyaf o'i waith yn sir Northampton, yn esgobaeth Peterborough ac ni ellir gwerthfawrogi'n llawn gymhellion ei weithgarwch heb gymryd hynny i ystyriaeth.

Ond wrth fudo i sir Northampton yr oedd yn ymuno â mudiad Piwritanaidd a oedd yn llechu o dan adenydd gwyr dylanwadol ac a oedd yn ymddangos fel petai dyfodol disglair o'i flaen.

Mae Morgannwg yn cychwyn tua Northampton heddiw ar gyfer eu gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth sy'n dechrau yfory.

Gohiriwyd gêm Abertawe a Northampton yn Ail Adran Cynghrair y Nationwide neithiwr.

Fel yn achos ei brif arwr, Keith Andrew o Swydd Northampton, cyflawnai ei waith â rhyw urddas tawel, heb geisio gwneud tro sâl neb.

Yr oedd nifer yn eu plith yng nghylch Northampton a ymawyddai am ddymchwelyd y drefn esgobyddol ac yr oedd perygl gwirioneddol i'r hyn a fu hyd yma'n anghydweld y tu mewn i gorlan yr Eglwys droi'n rhwyg a yrrai rai i ymneilltuo ohoni.

Y gwir yw fod cyfeillach Northampton yn bygwth datblygu'n rhywbeth mwy na chylch trafod oherwydd ar ôl yr astudiaeth Feiblaidd âi'r brodyr ymlaen i ystyried unrhyw lithriadau moesol neu wendidau ysbrydol a geid ymhlith y clerigwyr.

Roedd Abertawe yn gobeithio am eu buddugoliaeth gynta oddi cartre ers mis Medi yn Northampton neithiwr.

Jason Brown o Sir Northampton yw'r troellwr arall fydd yn ymuno â Croft ac Ashley Giles - un lwyddiannau'r daith yn Pakistan.

'Fe gawson nhw 'chydig o anlwc yn Northampton yn ddiweddar - colli yn y munde ola.