Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

norwy

norwy

Dywedir bod un ardal yng ngogledd Ethiopia wedi cael rhai o'r cawodydd trymaf erioed yn dilyn ymweliad gan newyddiadurwyr o Norwy.

Aethon ni ar y blaen eto heno - ni wedi gwneud hynny yn erbyn Armenia ac yn erbyn Norwy.

Y Gymuned Ewropeaidd yn derbyn Prydain, Iwerddon, Denmarc a Norwy at aelodau eraill.

Safle anodd iawn oedd safle'r gwledydd bychain ar y gorau, hyd yn oed os oedd ynt yn annibynnol, pan fyddai'r gwledydd mawr o'u cwmpas yn gwrthdaro, - meddylier am sefyllfa Iwerddon, Norwy, Sweden, Denmarc, Yr Yswistir, Belg, Holand, Ffinland.

Cymru ar hyn o bryd sy'n bedwerydd yng ngrwp pump, ar ôl colli ym Melarws a chael gemau cyfartal gyda Norwy a Gwlad Pwyl.

Mae dwy gêm arall heddiw, Norwy yn erbyn Sbaen y prynhawn yma a Iwgoslafia yn erbyn Slovenia heno.

Ni'n gwybod llawer am chwaraewyr Norwy, meddai.

Un o'r beirniaid gafodd ei feirniadu am fod yn llym ei lach ar berfformiad Cymru yn erbyn Norwy oedd cyn-golwr Cymru, Dai Davies.

Mae Norwy yn yr un grwp rhagbrofol a Chymru yng Nghystadleuaeth Cwpan y Byd ac yr oedd yn siwr fod Mark Hughes ddiddordeb mawr ym mherfformiad y tîm o Ogledd Ewrop.

fodd bynnag dylai'r gwaith mae yorath wedi ei gychwyn ymhlith chwaraewyr ifanc yng nghymru barhau ac y mae o, peter shreeves a jimmy shoulder am efelychu norwy sydd yn meithrin pêl- droedwyr ifanc ar gyfer y system y maent yn anelu ati.

Does yna run o'r pedwar tîm yn sicr o le yn yr wyth olaf yn Grwp C at ôl i Sbaen guro Slofenia 2 - 1 ac Iwgoslafia ennill 1 - 0 yn erbyn Norwy.

Fel ergyd ymatebodd Harris: Aaa, Miss Norwy.

Yn y gêm arall yn Grwp C, curodd Norwy Sbaen 1 - 0.

Roedden nhw i gyd yng ngwch hwylio'r teulu, gerllaw arfordir Norwy.

Dydy Norwy ddim y tîm mwyaf creadigol - maen nhw chwarae fel Wimbledon - Route 1! Mae blaenwyr tal gyda nhw ond yn anffodus dim chwaraewyr creadigol.

Fe wnes i eu canmol nhw, hefyd, am gael pwynt yn erbyn tîm da fel Norwy.

Yna, rhaid iddyn nhw olchi eu dwylo cyn derbyn un fisgeden o brotŪn uchel a gyfrannwyd gan Norwy.

Fe sgoriodd e 3 gôl yn erbyn Norwy ac Armenia ym mis Mawrth.

Does yna 'run o'r pedwar tîm yn sicr o le yn yr wyth olaf yn Grwp C at ôl i Sbaen guro Slofenia 2 - 1 ac Iwgoslafia ennill 1 - 0 yn erbyn Norwy.

Bydd Norwy yn yr un grwp â Chymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

Cafodd Belarus fuddugoliaeth, 2 - 1, yn erbyn Armenia a chollodd Norwy gartre, 1 - 0, yn erbyn Ukraine.

A bydd Norwy, gyda thri phwynt, yn chwarae Slovenia.

Mi fydd hi'n frwydr yng nghanol y cae gyda chwaraewyr o safon Eirik Bakke ac Erik Mykland yn nhîm Norwy.

Mae dwy wlad arall, sef Rwsia a Norwy, yn bwriadu dechrau rhaglen newyddion i blant cyn bo hir.

Cweir gartre o bedair gôl i ddim gafodd Gogledd Iwerddon gan Norwy.

Hefyd yng Ngrwp 5 neithiwr, curodd Gwlad Pwyl Armenia 4 - 0 a llwyddodd Belarws i guro Norwy 2 - 1.

Mae carfan Norwy wedi dechrau eu paratoadau yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm brynhawn Sadwrn yn rownd ragbrofol Cwpan y Byd.

Yn ogystal â gweithlu estron, y mae testun pryder i wledydd 'niwtral' fel Iwerddon a Norwy, mewn datblygiadau eraill.

All Cymru ddim fforddio colli eu gêm ragbrofol yn erbyn Norwy yng Nghystadleuaeth Cwpan Pêl-droed y Byd brynhawn yfory.

Yn yr ail le cawn genhedloedd canolig eu maint, gyda miliwn a hanner hyd at bedair miliwn o drigolion, neu o leiaf diriogaeth fawr, fel yn achos y Ffindir a Norwy: dyna'r Tsieciaid, y Slofaciaid a'r Croatiaid yn yr Ymerodraeth Habsburgaidd; Rwmaniaid, Serbiaid a Bwlgariaid o dan Twrci; a'r Gwyddelod, y Catalaniaid a'r Fflemingwyr yn y Gorllewin.