Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nosweithiau

nosweithiau

Fel yr oedd hi'n digwydd, nid oedd ganddo gynlluniau ar gyfer y noson heblaw twtio dipyn ar yr ardd, ond fe allai ef fod wedi trefnu if ynd allan efo'i wraig neu i gyfarfod cyfeillion - wedi'r cwbl, fe fyddai llawer o bobl yn mynd allan ar nosweithiau Sadwrn.

Maen cynnwys dwy fersiwn o drac newydd sbon o'r enw Nosweithiau Llachar/ Dyddiau Di Galar, a dwy gân fydd yn gyfarwydd i wrandawyr cyson, Fy Nghelwydd Clai a Dim Dagrau, cafodd eu recordio au darlledu fel rhan o sesiwn Radio Cymru.

Bydd nosweithiau Sesiwn yn cychwyn ar nos Fercher, Hydref 11, gyda Talogus, Depth a Supa Muff.

Da ni'n teimlo fod yna dipyn o ôl y Stereophonics ar y gân newydd, sef Nosweithiau Llachar / Dyddiau Di Galar, yn gerddorol ac o ran y geiriau ar syniadaeth.

Gellir cynnal astudiaethau, cyfarfodydd gweddi a nosweithiau cymdeithasol yn yr ystafelloedd eraill.

Ymgais yw Y Shed i ail boblogeiddio nosweithiau byw yn y Pafiliwn.

Yr oedd o fewn ychydig nosweithiau i'r Nadolig.

Mae Undeb y Myfyrwyr ym Mangor wedi cyhoeddi eu bod yn lansio cyfres o nosweithiau er mwyn hybu cerddoriaeth gan grwpiau ifanc.

Gan nad oedd rhan imi, aros adref oedd fy nhynged ar nosweithiau'r ymarferiadau.

Gwelai foreau coffi a nosweithiau diddan o fwyta a chyfeddach yng nghwmni cyfeillion.

Poblogaidd dros ben oedd y teithiau ar nosweithiau'r Haf a drefnwyd gan Vernon Thomas, Coedrhyd, Pentwyn.

Ac o blith aelodau Cymdeithas yr Iaith daeth recordiau, cylchgronau, llyfrau a nosweithiau o adloniant.

Mae hi'n byw'n ddigon pell oddi acw?" "Mae hi acw'n aros hefo ni ers wsnos, was i." "Cwmpeini diddan i chi'r nosweithiau hirion yma," sylwais yn ddifeddwl.

Roeddwn innau'n fwy bodlon, ond er hynny ni fentrais gysgu yn y camp bed am rai nosweithiau rhag ofn i rywun sylwi a chlebran wrth y Capten.

A thra mai sgert fer a nosweithiau hir yw natur Sheryl, pell iawn yw hyn o natur bywyd Lisa Victoria, sy'n wreiddiol o'r Rhondda ond bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Po fwya' y syllwn i ar y ddaear, y mwyaf o olion y trueiniaid oedd yno darnau o'r sgarff draddodiadol, sandalau, crib, yn dal i orwedd lle syrthion nhw'r nosweithiau hunllefus hynny.

Roedd brwdfrydedd ac egni gan y grŵp a'r cwmni i wneud y recordiau yn llwyddiant, drwy eu hyrwyddo nhw'n drylwyr a threfnu nosweithiau.

Ac yr oedd peth felly yn iechyd i ymysgaroedd ar nosweithiau gaeaf di-deledu a di-radio.

"Nid neithiwr y gosodwyd y trap cawell yma yn y berllan, ond rhai nosweithiau cynt.

Y Sesiwn: Cofiwch am gyfres o nosweithiau yng Nghlwb Amser / Time ym Mangor bob nos Fercher i hyrwyddo grwpiau newydd.

Yna bydd y caneuon syn apelio fwyaf yn cael eu recordio au rhyddhau ynghyd â Nosweithiau Llachar... fel EP orffenedig tua adeg y Nadolig.

Trefnwyd cyfres o 'gigs' Cymraeg yn cynnwys rhai o'n grwpiau roc mwyaf blaenllaw a nifer o nosweithiau gwerin i'r oedolion ifainc hyn!

Cafwyd nosweithiau gwell hefyd er nad oedd unrhyw angerdd yng ngharu Dilys, dim ond rhyw gydsyniad heb foddhad amlwg.

Bu'r rhain yn ddieithriad yn nosweithiau llwyddiannus iawn.

Yn Neuadd y Penrhyn roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc y pentref wedi dod ynghyd i un o nosweithiau'r Ffermwyr Ifanc.

Os y clywch rywun yn gweiddi fel cyw mul un o'r nosweithiau tywyll yma, y fi fydd o, mae'n siwr gen i - yn cael fy intyrffirio.

Y flwyddyn ddiwethaf ni fu'r clwb yn agored fawr oherwydd atgyweirio'r ganolfan a bu colled mawr i'r aelodau am le i fynd ar nosweithiau oer y Gaeaf.

Nid ers llawer blwyddyn bu gofyn am nosweithiau ychwanegol.

a) Cydlynu a chefnogi rhwydwaith gweithgareddau'r canghennau lleol drwy ymweld â hwy'n gyson yn ogystal â threfnu gweithgareddau ar y cyd i holl ganghennau'r ardal, megis nosweithiau Cabaret, a theithiau i Sain Ffagan.

Mae croeso i unrhyw grwp o unrhyw ardal wneud cais i gymeryd rhan yn y nosweithiau yma.

Mae'r nosweithiau Bingo yn gwella, ar y dechrau roedd y plant yn wyllt i'r eithaf bod un wedi poeri arnaf, ond nawr mae pethau wedi tawelu ac mae'r plant a'r oedolion yn mwynhau.

Dim pryder ar wahân i nosweithiau rhy rewllyd cefn gaea a haul rhy boeth canol ha.