Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

noswyl

noswyl

Nid oedd y coed fythwyrdd i ddod i mewn i'r tŷ ar unrhyw gyfrif cyn Noswyl Nadolig, ac nid oedd neb i gael gwared ohonynt cyn Nos Ystwyll.

Mi daflwn i faich brenhines Ar noswyl Glamai fel hon.

noswyl haf oedd hi yr oeddynt i gyd yno ymdroellai'r gwynt yn ddiog drwy'r ūd

O wisgo coron o frigau ysgawen noswyl Calan Mai gellir gweld bodau goruwchnaturiol.

Estynnodd ddwy gadair yn nes at y tân fel y gallent eistedd gyda'i gilydd Roedd hi'n mynd i fod yn noswyl hir iawn.

Asgwrn y gynnen oedd penderfynu Iasme, amser gorffwys, a'r amser noswyl.

Noswyl Nadolig oedd hi ac roedd y pentref cyfan mewn hwyl.

Gan ddechrau ar Noswyl Nadolig byddai'r dathlu yn parhau am o leia' dair wythnos gan nad oedd yna lawer o waith i'w wneud ar y ffermydd yn ystod troad y flwyddyn, ac roedd pawb yn gallu canolbwyntio ar gael hwyl a sbri.

Ond pan fydd pobl mewn swyddi mwy hamddenol yn cadw noswyl, bryd hynny y mae trefnwyr y rhaglenni newyddion yn gweithio galetaf.

Roedd y stori yn 'Woman's Own' yn sôn am dad oedd wedi dweud wrth ei blant bod anifeiliaid y greadigaeth i gyd yn mynd i lawr ar eu gliniau am hanner nos noswyl y Nadolig o barch i ddydd geni Iesu Grist.

noswyl haf oedd hi yr oeddynt i gyd yno O yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych ...