Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

now

now

Anwybyddodd Now Ifas y rheol honno unwaith.

'Chei di ddim noswylio'n gynnar heno, Now Fawr.'

my beloved friends and kinsmen, Mr Edmund Griffith now Dean of Bangor, John Bodfel, of Bodvel, Esqre, Wm.Jones of Castellmarch, Esqre., John Griffith of Cefn Amlugh...Esqre., Griffith Hughes of Cefn Llanvair, gent., John Thomas Wynne of Bodvean...gent, David ap Hugh ap Robert of Bryncroes...gent., and Owen ap John Owen of Trevaes in Llyn, gent...

Edrychais yn y drych i'r ochr chwith a gwelais Now yn cerdded ar y ffordd!

Cafwyd trydydd tymor llwyddiannus i'r gyfres o gyngherddau o gerddoriaeth fodern, NOW Hear This, gyda'r gynulleidfa'n dyblu.

"Would it be for your hair now?" holodd ar ôl estyn y crib i mi.

Y mae gan Gwenlyn y gallu i greu triciau llwyfan sy'n rhan o'r themau ac mae codi muriau'r cwt ar lwyfan yn rhan o asio cyfeillgarwch Williams a Now yn weladwy.

"Yes, Sir," meddwn innau, "it is my first language." "Say a few words in Welsh for me now," meddai wedyn ac fe enwais innau rannau o'r corff.

'Mae John bach wedi saethu'i hun, Now,' meddai.

Dim ond un tacsi oedd yn y dref, tacsi Now Llwynrodyn, ac roedd hwnnw'n codi crogbris.

Fideo (darnau o 'Now You're Talking'), tâp sain, cylchgronnau a ffeil

Un peth arall a ddisgyddodd oedd i'r brifathrawes atal yr holl ysgol ar ddiwedd un prynhawn pan oeddynt yncanu'r emyn 'Now the day is over' a galw ar uchaf ei llais 'Mair Gregory will you sing!' Sut y gallwn i heb wybod y geiriau!

Dathlwyd y pen-blwydd hefyd gyda rhaglen ddogfen arbennig gan BBC Cymru, NOW We Are 70.

Yn dilyn llwyddiant y gyfres NOW Hear This y llynedd ailadroddwyd hyn a chafwyd canmoliaeth fawr iddi.

Mae'r berthynas rhwng y gerddorfa a mynychwyr cyngherddau yn cael ei chryfhau ymhellach gan linell ffôn BBC Call NOW - y gyntaf o'i bath yn y DG - a lansiwyd ym mis Medi.