Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nulyn

nulyn

Mae swyddogion Caerdydd wedi bod mâs yn Nulyn ers ddoe a bu son y bydden nhw'n mynd i'r llys i geisio gwaharddiad yn erbyn yr ERC a'u gorfodi nhw i newid eu penderfyniad a chaniatau i Peter Rogers chwarae yn erbyn y Saracens yfory.

Welwyd erioed gynifer o Gymry yn dadlau eu hachos yn Nulyn.

Mae bwriad i adeiladu stadiwm newydd yn Nulyn ac yng Nghymru mae Stadiwm y Mileniwm.

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach carcharwyd Kevin O'Kelly, gohebydd Radio Telefis Eireann, am wrthod cadarnhau, mewn llys yn Nulyn, mai Sean MacStiofain -- y gwr ar brawf - oedd yr un y bu'n ei gyfweld ar gyfer ei raglen radio.

Buont yn byw yn Nulyn am bedair blynedd, a symud wedyn i Swydd Wicklow, lle'r oedd o wedi bod yn gweithio pan oedd o'n hogyn ifanc.

Mi fydda aros yn Nulyn, hyd yn oed, wedi bod yn well.'

Cynhyrchodd raglen arbennig yn dilyn Refferendwm Cytundeb Heddwch Gogledd Iwerddon gyda chysylltiadau byw gan ein gohebydd gwleidyddol Bethan Rhys Roberts ym Melfast ac Aled Huw yn Nulyn.

Sefydlwyd Tribiwnlys Flood i archwilio cambriodoli arian ym myd cynllunio a datblygu, yn Nulyn yn bennaf.

Kelly heb Stu a Rich: Cafwyd cadarnhad y bydd Kelly Jones o'r Stereophonics yn teithio ar ei ben ei hun fis Tachwedd gan gychwyn yn Nulyn ar Dachwedd 13 a gorffen yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, Tachwedd 24.

Fel arfer, roedd y Gwyddelod dipyn gwell na ni ac nid enillais yr un gêm erioed yn Nulyn.

Yng nghyfnod y Boer War, tra'n gweithio yn Nulyn, y priododd â Mam.

Gwrthryfel y Pasg yn Nulyn.

Rwy'n cofio dadlau hyd oriau mân y bore yn Llangollen, a thro ar ôl tro cyfeiriwyd at Benyberth, ac weithiau at y Swyddfa Bost yn Nulyn.

Mae'r ddarlith yn fy atgoffa o ddarlith enwog arall yn y byd Celtaidd, sef y ddarlith a draddodwyd gan mlynedd i eleni gan Douglas Hyde i'r National Literary Society yn Nulyn dan y teitl, The Necessity for De-Anglicising Ireland.

Talwyd Mr Hughes i ffwrdd yn Nulyn, priodi a mynd i'r ysgol am ei diced meistr a bod yn llwyddiannus.

Cynhaliodd swyddogion ar ran Gweriniaeth Iwerddon ar Alban drafodaethau yn Nulyn yr wythnos diwethaf ac y mae'r ddau undeb yn awyddus i Gymru ymuno â nhw yn eu hymgyrch i ddenur gystadleuaeth i'r tair gwlad.