Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nyrs

nyrs

Wrth fynd i mewn i ward y mamau a'r babis fe gynigiodd nyrs ei helpu.

'Wel, 'nôl dwr berwedig 'te Nyrs, fel daru chi ofyn i mi?' 'Lle ceuthoch chi o?

"Rwyt ti'n ystyfnig fel mul," gwenodd un nyrs.

Mae eu nyrs ci St.

Gwasgu llaw a chusan i Dad bob un, ac allan o'r ward gyda'r nyrs.

Nyrs oedd hi wrth ei galwedigaeth ac yn enedigol o'r Rhondda.

Felly sefydlodd Grwp Iechyd Lleol Gwynedd y cynllun ac mae Nyrs Angela Roberts wedi cael ei phenodi'n arweinydd.

Dwedwch wrth Mr Bassett a Dic fy mod yn dod ymlaen yn iawn." Daeth y nyrs atynt.

Tyfodd Marie i fod yn fyfyrwraig o Nyrs, yn eneth garedig a theimladwy oedd yn ennyn parch a chyfeillgarwch ble bynnag y gweithiai.

"Rhaid i chi ddianc drwy un o'r ffenestri heno," sibrydodd y nyrs garedig wrth Douglas Bader pan gafodd gyfle.

Ond gallaf weld Mary O'Riordan, nyrs o Ddulyn sy'n gweithio i Gronfa Achub y Plant, yn gwibio'n nerfus rhyngddynt.

Bob tro y mae mam yn cyrraedd i gael ei babl, mae'n cael ei chyflwyno i bob nyrs a staff fydd yn delio a hi.

Roedd pump o feibion ym Mhlas Gwyn ac un ferch a aned a dwy droed "clwb" ganddi, a byddai ganddi rhyw gert fach a mul yn ei thynnu, a nyrs hefo hi bob amser.

Ond cyn cyrraedd y terfyn hwnnw rhaid i Rafe syrthio mewn cariad ag Evelyn (Kate Beckinsale) nyrs brydweddol y mae ei gwefusau cyn goched â'r haul a'i belydrau cochion ar faner wen Siapan.

Trefnodd nyrs o Ffrainc i un o'i chyfeillion helpu Douglas.

A gorfod i mi dalu i'r cythral am y dwr yn y diwadd.' 'Trochodd Nain Nyrs flaen ei bys yn un o'r pwcedi a dweud yn sarrug,' 'Tydi hwn yn oer fel rhew gynnoch chi.'

Ond pan ddâi'r deintydd a'r nyrs neu'r nyrs gwalltie neu'r arolygwyr, roedden nhw i gyd yn gwneud neu'n dweud rhywbeth a ddangosai fod pobl ddu'n wahanol.

Gwyrai'n ddistaw gan ofalu bod y nyrs arall a edrychai ar ôl y ward yn ddigon pell.

''Da chi'n gynnas 'nghariad i?' 'Ydw Nyrs, diolch i chi.' 'Tydi o'n beth bach digon o ryfeddod.' 'Ydi, debyg,' atebodd Kate flewyn yn swil.

"Gwell i chi aros yma am funud," meddai Huw yn y cyntedd, "i mi fynd i chwilio am y nyrs, ond mi fydd popeth yn iawn i chi weld eich tad rwy'n siwr." Fe ddaeth Huw yn ôl cyn bo hir gyda'r nyrs.

Mi fydd yn ôl ar yr ynys ymhen ryw wythnos i chi." Teimlai'r tri yn hapus iawn tra'n eistedd yn ystafell nyrs garedig.

Rhaid iddi fod yn feddyg, yn nyrs, yn gynghorydd ac yn seicolegydd penigamp.

Llwyddiant di-amheuol hefyd fu'r Cyflwyniad yn theatr Seilo, Caernarfon o "O Bala i Balaclafa% - hanes bywyd a gwaith y wraig ryfeddol honno, Betsi Cadwaladr, a aeth i weithio fel nyrs yn rhyfel y Crimea.

Trefniadau diogelwch Mae pawb yn adnabod ei gilydd ac fe fyddai bydwraig neu nyrs ffug yn cael ei gweld yn syth.

Nyrs

Fe ddaeth Huw yn ei ôl, diolchwyd i'r nyrs garedig a oedd wedi rhoi croeso mor gynnes a newydd mor dda iddynt am Dad.

Bu Nain Nyrs yn un o sefydliadau plwy Llanengan am hanner canrif a mwy.

"Dowch," y nyrs oedd yno, "mae'ch tad yn barod."