Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nythod

nythod

Wel, mi ddaru ni fenthyg toman ohonyn nhw oddi wrth ein ffrindia acw, a'u cario at nythod y doctoriaid coch.

Dros y blynyddoedd mae'r Gymdeithas er Gwarchod Adar wedi bod yn cadw cofniodion o ddigwyddiadau yn cynnwys dinistrio nythod, gwenwyno a saethu adar.

Rheibio yw un o'r prif resymau am fethiant nyth, yn enwedig lle mae'r nythod o fewn neu yn agos at goedwigoedd conifferaidd.

Gwyddis bod rhai cacynnod yn casglu nifer fawr ohonynt drwy bysgota yn yr ewyn a'u cario i'w nythod i fwydo eu larfa hwythau.