Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

oeddet

oeddet

Yr oeddet ti'n llawn o asbri bywyd pan alwais i yn y siop acw rhyw bythefnos yn ôl.

Gwelwn ar unwaith hen frawd o'r enw Wil Owen Hen Dy yn dyfod ataf yn gweiddi a gweddio, ac fe ddywedodd wrthyf: 'Fachgen, yr oeddwn yn meddwl mai cyfeirio at dy dad yr oeddet,' (am fod ef wedi ei ladd mewn gwaith heb fod ymhell oddi yno).

Pam gebyst na fuaset ti wedi derbyn yr ysgoloriaeth honno mewn theatrical design y cefaist ei chynnig i fynd i un o brifysgolion America pan oeddet ti'n ddwy-ar-bymtheg oed?

HEULWEN: Oeddet ti'n dweud rywbeth.

Oeddet ti'n cwrdd â phobol iawn, ac o'n i'n mwynhau ymateb y gynulleidfa...

"Oeddet ti'n cofio bod yr ysgol yn dechrau?" "Roeddwn i'n cofio," atebodd yntau, "ond fyddaf i ddim yn mynd." "Na fyddi, siwr iawn," meddai ei fam.

A wnest ti ddim ymdrech i ddod yn ôl i Gymru pan oeddet ti'n iau." "Sut y medrwn i?

'Roeddwn i'n amau y bore yma nad oeddet ti ar berwyl da, llanc.'

Oeddet, ynteu nag oeddet.