Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ofalaeth

ofalaeth

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf daeth rheidrwydd i uno rhai gofalaethau, ac erbyn hyn aeth y nifer i lawr i bump yn yr Henaduriaeth, gydag un ofalaeth gyd-enwadol o dan ofal y Parchedig WJ Edwards, Llanuwchllyn.

Yna daeth y yr ofalaeth dan weinidogaeth y Parchedig Arthur Jones, pan ymunodd hi a Pentre Llanrhaeadr, y Wern, a'r Glyn.

Fe'i ganed yn Sir Drefaldwyn, ac ar ôl bugeilio'r ofalaeth am oddeutu naw mlynedd, dychwelodd i Sir Drefaldwyn, oherwydd gwaeledd ei fam.

Gyda'r ad- drefnu mae Prion a'r Glyn yn rhan o ofalaeth Y Fron a'r Brwcws.

Watkins alwad, a daeth i'r ofalaeth i fyw yn Hydref y flwyddyn honno.

A Meurig Dodd, BD, yn Weinidog ar yr Ofalaeth newydd a ffurfiwyd o chwe Eglwys.

Wedi pedair blynedd yn yr ofalaeth symudodd i wasanaethu Eglwys Saesneg Moreton.

Gwelais ef yn cael sawl ffafr ar gamlesi'r cyfandir ar ffin lle'r oedd Almaenwyr ar ofalaeth, drwy esbonio mai Cymro oedd ef, yn gofalu am long wedi'i chofrestru yn Llanelli porthladd heb fod nepell o Gaerdydd!

Y cam nesaf oedd uno Peniel, Saron, a Phrion yn un ofalaeth gyda Llanrhaeadr a'r Glyn dan ofal cydwybodol y Parchedig Arthur Jones.