Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

offeiriadol

offeiriadol

Yn naturiol y mae dehongliad y Testament Newydd ar waith Crist yn adleisio'r elfennau offeiriadol a phroffwydol yn niwinyddiaeth yr Hen Destament.

Y dehongliad offeiriadol.

b) Y syniad offeiriadol am ddiymadferthedd dyn yn wyneb pechod, ac felly'r angen am i Dduw fynd allan i chwilio am y pechadur sydd heb edifarhau, fel yr â'r bugail i'r anialwch i geisio'r un ddafad golledig;

Gellir eu gosod yn fras mewn dau gategori, yn cynrychioli yr agwedd offeiriadol a'r agwedd broffwydol.

Y mae'r dehongliad offeiriadol yn dangos Duw yn dod i gyfarfod â dyn, ac nid yn unig yn disgwyl am i ddyn ei ddiwygio ei hun.

Ond ceir rhai agweddau yn y dehongliad offeiriadol sy'n pwysleisio ambell wirionedd pwysig arall:

O gymharu'r ddau ddehongliad hwn cawn ein temtio i weld yr offeiriadol fel crair ofergoelus hen baganiaeth.

Nid aberthau yn yr ystyr offeiriadol yw'r ateb yn ôl y dehongliad hwn, ond newid yr ewyllys.

ch) y traddodiad offeiriadol aberthol yn dod i'w uchafbwynt a'i gyflawniad yng ngwaith Duw yn aberthu'r aberth eithaf ar ran dyn.

Daeth i mewn â llygredigaeth a meidroldeb i amgylchedd dyn; ond golygai hefyd i'r union offeryn a allai arwain y cyfanfyd i gyrraedd ei gyflawnder a gwireddu ei botensial dwyfol, i'r offeryn hwnnw, dyn, fradychu ymddiriedaeth Duw gan fethu â chyflawni ei wasanaeth offeiriadol ar ran y byd.

Yr ateb i iacha/ u'r halogiad hwn yn ôl y dehongliad offeiriadol yw'r gyfundrefn aberthol.