Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ohonoch

ohonoch

Efallai y gall un ohonoch chi fy helpu.

Efallai bod rhai ohonoch chi yn meddwl eich bod yn heddychwyr.

(Bydd rhai ohonoch wedi clywed Alun Owen y dramodydd ar y pwnc hwn.

Wedyn, mi fydd pob un ohonoch chi'n medru cael diod." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu'n braf.

Colled fawr i'r rhai hynny ohonoch fethodd ag ymuno a ni.

Brysiwch adref y ddau ohonoch!

"Chymrodd o fawr o sylw ohonoch chi'ch dau.' 'Naddo, 'ddaru o ddim.' 'Oes 'na reswm?' 'Mae'n siwr bod.' Cododd Rhodri.

Bob iechyd a hapusrwydd i'r ddau ohonoch i'r dyfodol.

Erbyn hyn mae "Bermo yn y Nos" wedi gorffen ei thaith a nifer ohonoch mae'n siŵr wedi colli'r cyfle i'w gweld.

Dwn i ddim os oes unrhyw un ohonoch chi wedi gweld llond sach o arian papur, os nad ydach chi, - mae hi'n olygfa gwerth ei gweld, coeliwch chi fi!

Mae'n siwr i nifer ohonoch ddathlu troad y mileniwm gyda'r tri ohonynt yng Nghaerdydd ond ers hynny mae Manic Street Preachers wedi bod yn eithriadol o dawel... hynny ydi, tan rwan.

Mae'n siwr na fyddai pob un ohonoch yn cytuno â'm dewis.

Rwan i'r rhelyw ohonoch nad ydych yn sgiwyr, y peth cyntaf i ddysgu ydy sut i sgio ar sgis mewn siap swch aradr eira.

Cyn i un ohonoch gael cyfle i ddianc mae nifer o'r milwry wei tynnu eu cleddyfau tra bo eraill yn rhoi saeth wrth linyn ac yn eu gollwng.

Wedyn fe fydd pob un ohonoch chi'n cael gorffwys iawn yn y pnawn." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn dechrau gwenu.

Ni ŵyr na'r ffermwr na'r lilith beth yn y byd mawr i'w wneud ohonoch.

Mae'n debyg fod hyn yn wir am eraill ohonoch hefyd.

Wedyn, mi fydd pob un ohonoch chi'n cael digon o le i gysgu." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn chwerthin yn hapus.

Efallai bod rhai ohonoch yn digio yn awr: eu helpu nhw fydda'i, meddech chi, dweud wrthynt am gelfyddyd fy ngwlad, dydw i ddim yn sathru ar neb na dim.

'Gad i mi gael y bêl ac fe gewch fynd yn ddiogel, y pedwar ohonoch.'

"Mae un, dau, tri, pedwar, pump ohonoch chi, ac felly mae'n rhaid i chi gael un, dau, tri, pedwar, pump gwely.

"Mae un, dau, tri, pedwar, pump ohonoch chi, ac felly mae'n rhaid i chi gael un, dau, tri, pedwar, pump cwpan.

Pe baech wedi gorfod sefyll arholiad yr haf hwn, a chwestiwn ar y papur yn gofyn 'Pwy oedd Carnhuanawc, a beth oedd ei gyfraniad i fywyd Cymru?' , tybed sawl un ohonoch a fyddai wedi gallu dechrau ei ateb, heb sôn am gynnig ateb boddhaol?

Efallai fod rhai ohonoch yn methu deall paham na phlannaf yn gynt dan orchuddion.

Mi fyddan mor glên a gofalus ohonoch chi mi wnân nhw estyn y celfi i chi i wneud hynny.

Dw'i ddim wedi cael munud i mi'n hun er pan godes i, mae'n iawn ar y gweddill ohonoch chi....

Wedyn, mi fydd pob un ohonoch chi'n cael mynd allan am dro heb syrthio." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn chwerthin yn galonnog.

Felly, i'r rhai ohonoch oedd yn absennol o'r oedfa, a hefyd yn wir i atgoffa'r rhai oedd yno, dyma adgynhyrchu'r hyn a ddywedwyd ganddi: "Ys gwn i faint ohonoch chi yn y gynulleidfa a gafodd eich derbyn oherwydd fod eich rhieni wedi eich gorfodi i wneud hynny, neu efallai nad oeddech wedi meddwl rhyw lawer am y peth, ac mai dilyn traddodiad oedd yn bwysig.

Rhag ofn i rai ohonoch feddwl am ddefnyddio llwch llif, ni fuasai'n syniad newydd, cofiaf y syniad o'i ddefnyddio yn orchudd rhwng planhigion yn tyfu gael ei weithredu ddeng mlynedd ar hugain yn ôl.

Faint ohonoch chi blant sydd â pherthnasau yn y ddinas fawr, tybed?

Cerwch, y ddau ohonoch, gleuwch hi, ewch o 'ngolwg i'r cnafon.

"Mae un, dau, tri, pedwar, pump ohonoch chi, ac felly rhaid i chi gael un, dau, tri, pedwar, pump beic.

Gwyliwch chitha' eich bod yn gwneud eich gwaith cartre', bob un ohonoch chi.'

"Mae'n debyg fod y gweddill ohonoch chi'r criw yn credu fod y dasg yn amhosibl, ond mae'n ddyletswydd arnon ni droi'n ôl a cheisio dod o hyd iddo." Cytunodd pawb.