Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ola

ola

Yng Nghynghrair y Pencampwyr sicrhaodd Manchester United eu lle yn yr wyth ola.

Rownd wyth ola Cwpan y Principality sy'n cael y prif sylw yn rygbi Cymru yfory a drennydd.

Mae'n sicr bellach mai Stephen Hendry, Pencampwr y Byd ar saith achlysur, fydd yn chwarae Stevens yn rownd yr wyth ola.

Mae nhw allan o gystadleuaeth eleni ar ôl colli yn erbyn Bayern Munich yn rownd yr wyth ola.

Teimlech rhyw ysbryd yn eich codi a'ch llonni wrth ddawnsio iddyn nhw, ac yn sicr y tair noson ola' pan oedd y dawnswyr oll gyda'i gilydd oedd uchafbwyntiau'r žyl inni.

Stori ola'r gyfrol yw'r unig un lled-hunangofiannol ar ran yr awdur.

Bydd Arsenal yn chwarae Valencia yn ail gymal y gêm rownd wyth ola yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Ac, wrth gwrs, hon oedd gêm ola Mike Rayer.

Ar y funud ola mae cwmni Phoenix a'i bennaeth, cyn uwchswyddog Rover, John Towers, yn cystadlu yn erbyn Alchemy.

Yng ngêm gyntar wyth ola ddoe, curodd y Ffrancwyr Sbaen 2 - 1 wedi i Raul wneud cawl o gic o'r smotyn i'r Sbaenwyr yn y funud ola.

Ar ôl y gêm arall yn rownd yr wyth ola neithiwr, mae gan Galatasaray fantais o 3 - 2 dros y deiliaid Real Madrid.

Mae Sri Lanka, felly, wedi ennill y ddwy gêm gynta a bydd y drydedd - a gêm ola'r daith yn dechrau yn Colombo yfory.

Mae Cymru, felly, trwodd i'r wyth ola ond gynta bydd rhaid wynebu Seland Newydd yn Stadiwm y Mileniwm a fydd y Crysau Duon ddim yn poeni gormod ar ôl gweld perfformiad simpil y Cymry neithiwr.

Y cynta i gyrraedd pum ffrâm sy'n mynd trwodd i rownd yr wyth ola.

A roedden nhw'n ffodus iawn yn y mundau ola wrth i George Demetradze o Kiev fethu gôl gyfan o chwe llath.

Ffrainc sydd drwodd i rownd derfynol Euro 2000 ar ôl i Zinedine Zidane sgorio o'r smotyn ym munudau ola yr hanner awr ychwanegol.

Yn y gemau nesa wrth i'r râs am Ewrop gyflymu tua'r diwedd bydd Castell Nedd yn chwarae ei gêm ola yn erbyn Glyn Ebwy nos Wener.

Mae'r cwmni wedi dweud mai Yr Wylfa fydd yr orsaf ola i'w chau.

Bu digon o drafod ganddynt ar lên Cymru yn gyffredinol, o Ganu Llywarch Hen i Tywyll Heno, o Drws y Society Profiad i Un Nos Ola Leuad.

Roedd rhaglen lawn o gemau yn Y Cwpan Cenedlaethol heno, ac wrth i'r timau nesau at rownd yr wyth ola, mae pethau'n dechrau cymhlethu.

Ffurfiwyd amserlen drom o hyfforddi, a'r dewiswyr yn eu doethineb yn rhoi saib i'r prif chwaraewyr bob hyn a hyn yn ystod yr wythnose ola cyn y gêm, er mwyn sicrhau brwdfrydedd pob aelod o'r garfan.

Yn rownd wyth ola'r Cwpan fis nesaf bydd Manchester City yn chwarae Ipswich, Birmingham yn wynebu Fulham a Crystal Palace yn wynebu Sunderland.

Mae Mark Williams trwodd i wyth ola Pencampwriaeth Snwcer Prydain ar ôl iddo guro Marco Fu o Hong Kong o naw ffrâm i dair.

Roedd Swail ar ôl bod ar ôl naw ffrâm i saith yn erbyn Shayne Storey, yna enillodd y dair ffrâm ola a mynd rhagddo i'r rownd nesa.

Mae'n adrodd yr hanes yn ddirdynnol yn ei nofel Un Nos Ola Leuad.

Roedd hon yn fuddugoliaeth bwysig i Gaerfyrddin, un sy'n cadw'u gobeithion yn fyw am le yn wyth ola'r Cwpan.

mae'r Eidal bron iawn yn sicr ou lle yn rownd wyth ola Pencampwriaeth Euro 2000.

Mae'r ola o'r caneuon, Sêr yn llawn egni ond oherwydd fod llais Alex, unwaith eto, yn tueddu i fod yn rhy dawel mae yr effaith fwriadol yn cael ei cholli ar geiriau felly braidd yn anneglur.

Fel tad, y peth ola rwyn ei ddymuno tran gwylio fy mab yn chwarae rygbi fyddai gweld rhywun yn damsgen ar ei ben.

Yr wythnos ola aethon ni i'r Eisteddfod yn Nhrelew.

Mae Twrci trwodd i rownd wyth ola un o'r prif gystadleuthau pêl-droed am y tro cyntaf erioed.

Yn Tywysog Ola Cymru, cyflwynodd y ddarlledwraig Elinor Jones, y canwr Dafydd Iwan, yr hanesydd Richard Wyn Jones a'r awdures Angharad Tomos eu safbwyntiau personol ynglyn â'r teulu brenhinol.

Suddodd Miguel Angel Martin ergyd anhygoel o ddeugain troedfedd ar y lawnt ola i fynd a'r gêm i dyllau ychwanegol yn erbyn David Frost.

Mae gwahaniaeth rhwng lleuad a lleuad mewn gogoniant hefyd gyda thros ugain o dermau â lleuad yn rhan ohonyn nhw - yn amrywio o lleuad fain i leuad march melyn a lleuad naw nos ola.

Yn rownd yr wyth ola fis nesa bydd Lerpwl oddi cartre yn Southampton neu Tranmere, Arsenal gartre yn erbyn Bolton neu Blackburn, West Ham yn wynebu Tottenham a Chaerlyr yn erbyn Wycombe neu Wimbledon.

Yn y digwyddiad ola' yna y mae arwydd o fwriad ehangach y ddrama gerdd.

'Mae'r ffaith nad yw Caerdydd wedi llwyddo i fynd ymhellach na'r wyth ola yn ffactor bwysig achos mae Peter Thomas a chlwb Caerdydd yn moyn i Gaerdydd wneud yn dda ac ennill Cwpan Ewrop.

Hon fydd gêm ola'r tymor yng Nghynghrair Cymru a'r Alban, gêm ola y cefnwr Mike Rayer a gêm ola Lyn Howells fel hyfforddwr y clwb.

Gyda'r canlyniad yna, pell iawn oedd y gobeithion am gyrraedd y rownd derfynol, ond fe'n tynnwyd i wynebu Pen-y-bont yn rownd yr wyth ola, a hynny ar y Strade.

Roeddan nhw'n treulio'u dyddia a'u horia ola cyn yr enedigaeth yn y beudy, yn gwadu eu bod nhw'n feichiog o gwbwl.

Er gwaethai antics cyn, a wedir ornest yn erbyn Lou Savarese maen ymddangos bod gan Mike Tyson un cyfle ola i ennill pencampwriaeth pwysa trwm y byd.

Lloegr fydd yn chwarae yn erbyn Yr Eidalwyr yn yr Wyth Ola os caiff tîm Kevin Keegan gêm gyfartal yn erbyn Romania yn Charleroi.

Roedd Y Barri a TNS (Llansantffraid) yn brwydro i ymuno â Merthyr, Abertawe a Wrecsam ym mhedwar ola'r Cwpan Cenedlaethol.

Fel y dywed Branwen Niclas, Cadeirydd cyfredol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y rhagymadrodd i raglen y Cyfarfod Cyffredinol, 'Ym mlwyddyn ola'r mileniwm gwelwn gyfle allweddol i Gymdeithas yr Iaith arwain newidiadau sylfaenol yng Nghymru ac mae agenda'r Cyfarfod Cyffredinol yn gosod seiliau ar gyfer hynny.

Roedd Castell Nedd yn gobeithio gwneud iawn am golli i Gaerdydd ym munud ola ei gêm ddechrau'r tymor.

Hon yw gêm ola'r tymor i'r ddau glwb, a gallwn ddisgwyl tipyn o barti.

Hi wnaeth ei marc yn Un Nos Ola Leuad.

Hefyd yn wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol, bydd Aberystwyth yn teithio i Wrecsam.

Mae Richard Vaughan o Lanbradach trwodd i rownd wyth ola Pencampwriaeth Badminton y Swisdir.

Ond all neb fod yn sicr o ganlyniad gêm gwpan, a chael a chael fu hi i Lanelli gyrraedd yr wyth ola, gan iddyn nhw gael trafferth mawr i ennill yn erbyn Rhymni ar y Parc Coffa.

'Fysen i'n dweud fod yr ugain munud ola yn waeth i'r bobol adre oedd yn gwylio'r gêm ar y teledu.

Un gwlad fydd yn cyrraedd y pedwar ola ond gyda thywydd St Andrews mor gyfnewidiol mae gan dîm Cymru - Ian Woosnan, Phil Price a David Park - gystal gobaith â neb.

Yn ôl wedyn i'r ganolfan ar gyfer y sesiwn ola' - sef senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Rhwydodd Jason Bowen wedi o leia 12 pas gan yr ymwelwyr - Leo Fortune-West yn rhoi'r bas ola iddo.

Mae gan Y Barri broblem wrth baratoi am eu gêm yn erbyn T.N.S. (Llansantffraid) yn rownd wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol ar Barc Jenner nos yfory.

Ar ôl dod mor agos at gyrraedd yr wyth ola y tymor diwetha, bydd Llanelli yn yr un grwp a'r deiliaid - Caerlyr - y tymor nesa.

Mae Matthew Stevens dair ffrâm i ddwy ar ôl yn erbyn Gary Ponting yn gêm 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Plymouth.

Bydd Merthyr yn ymuno â Wrecsam, Abertawe a naill ai Y Barri neu TNS yn y pedwar ola.

Mae Awstralia mewn trafferth yn eu hail fatiad yn y prawf ola yn erbyn Yr India yn Madras.

Bydd y gêm yn rownd wyth ola'r Cwpan Pêl-droed Cenedlaethol, rhwng Y Barri a TNS - honno gafodd ei gohirio gyda dim ond chwarter awr o amser ychwanegol yn weddill - yn cael ei hail-chwarae nawr yn Y Barri ddydd Iau.

Pan oeddwn i yn ifanc fe fyddai dau neu dri bachgen yn canu ar hyd y tai ar noson ola'r flwyddyn i groesawu'r un newydd.

Ond mi roedd y bobl yn dal i fyw eu bywydau, mi roedden nhw'n dal i fwynhau bywyd; doedden nhw ddim yn meddwl mai heddiw fyddai'r diwrnod ola' y bydden nhw'n mynd allan i siopa; roedden nhw jyst yn ei wneud o.

Mae penwythnos ola'r Cwpan Heineken, am dri mis beth bynnag, yn nesau.

Maen nhw wedi baglu o un rownd i'r nesa ac ar ôl cyrraedd yr wyth ola falle mai dyna'r gorau oeddan nhw'n ddisgwyl.

Braint ac anrhydedd yw fod y frenhines yn dod i Aberystwyth ddydd ola' Mai.

Os caiff Penybont un fuddugoliaeth yn eu tair gêm ola fe fyddan nhw ym mhrif gystadleuaeth Ewrop am y tro cynta erioed.

Un ffrâm arall sydd ei hangen ar Hendry i sicrhau ei le yn rownd yr wyth ola.

'Tasa hi'n ola' dydd a finna' ar 'y nhraed, mi faswn i'n 'nabod Pen Cilan 'ma fel cefn fy llaw.' 'Wel diawl, gwaeddwch os gwelwch chi o yn rwla.' 'Mi 'na i, Ifan Ifans.' Oherwydd eu difyrrwch wrth weld hwch a'i pherchennog yn eistedd yn y sêt flaen bu'r teithwyr yn hir cyn sylweddoli bod y Paraffîn wedi cymryd tac gwahanol a'u bod bellach yn pellhau oddi wrth y pictiwrs yn hytrach na dynesu ato.

Neu ai golau ola'r machlud a welodd yn y ffenest?

'Does dim dwywaith nad ydyw'r llyfr yn taflu llawer o oleuni, mewn sawl lliw, ar y chwedl dan sylw; ac, wrth fynd heibio megis, ar lawero weithiau chwedlonol a ffuglenol eraill, o Lyfr Genesis i Un Nos Ola Leuad.

Wythnos cyn y gêm rown i ac Ann yn Theatr Clwyd yr Wyddgrug yn gwylio drama ardderchog yn seiliedig ar waith Caradog Prichard 'Un Nos Ola Leuad'.

Bydd tymor Coventry yn cyrraedd ei uchafbwynt yn Aston Villa ddydd Sadwrn ac yn ei gêm yn erbyn Bradford ar y diwrnod ola.

Mae Manchester United gam yn nes at rownd wyth ola Cynghrair y Pencampwyr ar ôl gêm gyfartal, 1 - 1, yn Panathanaikos.

Cân ola'r albwm sy'n eich gadael, unwaith eto, efo gwên ar eich wyneb.

"'Drycha,' meddai, mor dawel ag y medrai, "'Drycha, pan fydd person yn gweud wrth rhywun y bydd e'n gwneud rhwbeth, all e ddim mynd nôl ar 'i air y funud ola.'

Collodd tîm rygbi 7-bob-ochr Cymru, 38 - 5, yn erbyn Fiji yn rownd yr wyth ola yn y gystadleuaeth ddiweddara yn Siapan.

Fydd y timau hynny ddim yn dod i fewn i'r gystadleuaeth tan rownd yr 16 ola - un rownd yn hwyrach nag ar hyn o bryd.

Ac yn awr y dasg ola!' Beth fyddai hon tybed?

Hon ydy gêm ola Lloegr cyn y Prawf Cynta yr wythnos nesa.

Fe fyddan nhw'n cnoi ewinedd eto dros y Sul gyda'r ddau dîm am fuddugoliaethau fydd yn sicrhau'r lle ola i'r nall dîm neu'r llall yn Ewrop.

Mae'r Cymry Garry Houston, Mark Pilkington, Mark Mouland a Stephen Dodd yn cystadlu yn rownd ola y gystadleuaeth ragbrofol ar gyfer Cylchdaith Golff Ewrop y tymor nesaf.

Rhifyn ola'r gyfres gwis ysgafn oedd hon.

Dechreuodd y sialens yn ddigon rhwydd, ond yn rownd yr un ar bymtheg ola, ro'n ni wedi'n dethol i deithio i'r Rhymni i wynebu'r tîm lleol.

Mae Mark Williams, y Pencampwr Byd, trwodd i rownd yr 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Bournemouth ar ôl curo Tony Drago, naw ffâm i un.

Ar y funud ola penderfynodd Mrs Mac fynd ei hun.

'Y dasg ola fydd treulio cyfnod o amser yn y celloedd, yn y clinc.

Bydd y trydydd prawf - a'r ola yn y gyfres - rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr yn dechrau yfory yn Colombo.

Ar Old Trafford, heno, chwaraeir cymal cynta'r gêm rhwng Manchester United a Bayern Munich yn rownd wyth ola Cynghrair y Pencampwyr.

'Pa fodd bynnag y dehonglir cystrawen ryfedd llinellau ola'r soned...' yw sylw'r Athro Llywelyn Williams: nid wyf yn bendant sicr beth yw ei anhawster oni lygatynnwyd yr Athro gan y cyd-destun i dybied mai 'cenir' a oedd yma, ac nid ffurf 'amhersonol' geni.

Kitchener fyddai 'r ola' i roi sen i' r glowr.

Soniwyd am OM, Un Nos Ola Leuad ac, wrth gwrs, Hedd Wyn.

Y gobaith nawr yw y bydd enillwyr y gêm yn chwarae Wrecsam yn y pedwar ola, wythnos nesa.

Dywed mai y gemau hyn, mwy na thebyg, fydd ei gemau paralympaidd ola hi, ond mi fydd hi'n cynrychioli Cymru yng ngemau'r Gymanwlad ymhen dwy flynedd.

Gyda'r haf bron a dod i ben, yr wythnos yma rydan ni am edrych yn ôl ar yr Wyl ola i ni, fel Gang Bangor, fod yn ymhel a hi.

Cafodd Ian Woosnam sgôr o 67 - pedair ergyd yn well na'r safon - yn rownd ola Pencampwriaeth Golff Agored Hong Kong.

Y penwythnos wedi Paris bydd y prif chwaraewyr yn dychwelyd at eu clybiau ar gyfer rownd wyth ola Cwpan y Principality.

Yn Tywysog Ola Cymru, cyflwynodd y ddarlledwraig Elinor Jones, y canwr Dafydd Iwan, yr hanesydd Richard Wyn Jones ar awdures Angharad Tomos eu safbwyntiau personol ynglyn âr teulu brenhinol.

Hon yw eu hymdrech ola i berswadio BMW i beidio a gwerthu'r cwmni i Alchemy.

Yna collodd Morgannwg wiced Jimmy Maher yn y belawd ola neithiwr.

Ryfeddol! Dyna'r unig air i ddisgrifio'r modd y daeth Wrecsam yn ôl i sgorio pedair gôl yn yr hanner awr ola i guro Luton 4 - 3 yn Kenilworth Road.