Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ongl

ongl

A deallaf mai di-ongl yw meidroldeb: yn begwn gogledd a de, myfi yw'r newyddian sy'n croesi'r ynys i'th ddwyrain.

Mae ongl yr eglwys ychydig yn wahanol yn yr un ffordd - cornel dywyll y tu ôl i'r eglwysi yn goleuo at yr ochor arall a gwyrdd llachar y gwellt o flaen y ddwy.

Yn ddiweddarach yn yr wythnos, defnyddiwyd cyfweliad y golygydd gwleidyddol Glyn Mathias gydag ef gan holl rwydwaith y BBC. Ar draws y gwasanaethau teledu a radio, yn y ddwy iaith, cafwyd cydlynu effeithiol gyda newyddion rhwydwaith y BBC a golygai hyn bod dimensiwn Cymreig y stori wedi ei archwilio'n llawn ynghyd ag ongl Llundain.

Delwedd arall a berthynai i waith yr offeiriad, ond wedi ei gosod o ongl hollol wahanol, yw honno am Grist fel yr Archoffeiriad mawr a gyflawnodd ddefodau puredigaeth fel y daeth hi'n bosibl i bechaduriaid fynd i mewn i gysegr presenoldeb Duw, yn union fel y caniateid i'r Archoffeiriad fynd drwy len y cysegr i bresenoldeb Duw (Heb.

Ymhen pythefnos, fe gawsom ni ffilmio'r un llun - a'r adeilad ei hun - o bob ongl y gallech chi'i ddychmygu.

Felly, os tynnir llinell trwy'r ddau ffibril canolog, mae cyfeiriad y curo bob amser ar ongl sgwar i'r llinell hon.

Mae ongl yr eglwys ychydig yn wahanol ond yr un lliw sydd i'r cerrig ac y mae'r awyr yn y cefndir wedi ei phaentio ond yr un lliw mae'r lleoliad yn debyg.

Yr wythnos hon mae e mewn ongl anodd i'r Haul - rhagor o rwystrau, a rhwystredigaethau rwy'n ofni.

Beth am edrych ar gyfarfyddiad y Tywysog Bach a Man Friday o ongl arall.