Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

opera

opera

Roedd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru - oedd yn odidog, gyda llaw - yn ormod iddo ar adegau.

Mae hi eisoes wedi canu prif rannau gydag Opera Cenedlaethol Cymru.

Daeth y flwyddyn â dau ddatblygiad cyffrous i BBC Radio Wales - lansio ei opera sebon ddyddiol gyntaf a thonfeddi FM newydd ar draws coridor yr M4 a Gogledd Cymru, gan roi derbyniad gwell.

Opera 3+ Ar y brif ddewislen, cliciwch Navigation a dewiswch Set Home.

Yn amlwg mae gan yr opera sebon boblogaidd Pobol y Cwm fformwla lwyddiannus wrth iddi ddathlu 25 mlynedd.

Mae eu diddordeb mewn opera yn dod â Dafydd ac yntau at ei gilydd ac mae perthynas yn datblygu rhyngddynt.

Ymddiddorai mewn pel droed a chriced, mewn drama ac opera, a hwyl o bob math.

Mae'n dychwelyd i Brydain yr wythnos yma wedi tymor llwyddiannus yn Nhŷ Opera Efrog Newydd ac yn mynd ar daith i Glasgow, Birmingham, Llundain a Manceinion.

Roedd swn Cerddorfa Opera Cymru yn odidog nos Sul ond neithiwr yr oedd Cerddorfa'r BBC fel pe'n fwy ystyriol o'r cantorion.

Mae Station Road yn gam dewr i fyd yr opera sebon.

Y peth traddodiadol i'w wneud mewn pasiantau ac operâu roc yw cyflwyno talp o hanes ardal - am arwyr y gorffennol, am ddigwyddiadau cynhyrfus neu stori'r oesau.

Fe ddwlodd y gynulleidfa ar y gwaith pan berfformiwyd ef am y tro cyntaf yn Opera Paris gan Ida Rubenstein.

Er mwyn dathlu'r cof, roedd yr Arlywydd Vytautas Lansbergis, cerddor a droes yn wleidydd, wedi trefnu cyngerdd swyddogol yn yr Opera, y palas celfyddydol moethus a godwyd, medden nhw, am fod Brezhnev unwaith wedi'i addo yn ei feddwdod.

Ymddangosodd aelodau o'r cast yng Ngwyl y Gelli i berfformio golygfeydd o'r ddrama, tra y bur uwch gynhyrchydd David Ian Neville yn cynnal gweithdai awduron i ddilynwyr brwd yr opera sebon.

Ffurfio Cwmni Opera Cymru, Cavalleira Rusticana ac I Pagliacci oedd y cynyrchiadau cyntaf.

Y tro diwethaf y clywais yr opera, yr oeddwn yn grwt dwy ar bymtheg, a chefais y fraint o'i gweld yn cael ei pherfformio yn yr Opera yn Paris.

Roedd newyddion mawr yn y byd cerddorol pan briododd Roberto Alagna ac Angela Gheorghiu, dau o sêr opera mwyaf poblogaidd ym 1996.

Yn Cardiff Singer Masterclass: An American in Cardiff rhoddwyd cyngor gwerthfawr i bump o'r darpar sêr opera gan Joan Sutherland, Carlo Bergonzi, a Sherril Milnes, tri o gantorion goraur byd a oedd hefyd yn feirniaid yn y gystadleuaeth.

Alaw sydd wedi ei recordio dros y degawdau gan rai o ferched enwocaf y llwyfan opera.

Wrth adael Opera, dewiswch flwch gwirio (checkbox) Save Windows.

Dychwelodd y canwr opera rhyngwladol enwog, Bryn Terfel, i'w wreiddiau i roi anrheg Nadolig i'r gwylwyr yn Canrif o Gân lle canodd rai o ganeuon ei ieuenctid, gan gynnwys cerdd dant a fersiwn o Hen Feic Penny Farthing Fy Nhaid.

Mae i ganwr neu gantores gystadlu yng Nghanwr y Byd Caerdydd yn ddigon i ennyn diddordeb cwmnïau opera a threfnwyr cyngherddau ledled y byd.

Dyna gyfnod 'Cwmni Opera Powell Edwards, cwmni a oedd yn barod i ymgymryd a chyflwyno operau megis 'Cavalleria Rusticanna', 'Faust', 'Bosun's Mate', a 'Pagliacci' gyda Frank Mullings yn un o'r unawdwyr.

PRYSURDEB MAWR Y FAENOL - FFILMIO OPERA SEBON YN ADEILADAU'R FFERM: Os yw un ardal yng Ngwynedd yn denu rhai o brif ser Hollywood yr haf hwn ym mro'r Goriad mae'r stori'n wahanol.

Dymuniadau da i Mr Berwyn Davies, Rhos Awelon, Bryn Eithinog, sydd yn dechrau ar swydd newydd fel Swyddog Cyswllt yn Adran Addysg a Chymuned Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru ym mis Medi.

mae'r cwmni wedi cynhyrchu sioeau cerddoriaeth o fri, opera, rhaglenni dogfen ac adloniant ysgafn yma yng Nhgymru a thu hwnt yn cynnwys America, Hong Kong, Scandinafia a rhan helaeth o gyfandir Ewrop.

Bu ei chymeriad hi a'i gwr yn fodd i'r Archentwyr gael opera sebon sydd gystal, os nad yn fwy dramatig, na Dallas.

Bu'n perfformio mewn tai opera yn Awstralia, Efrog Newydd ac Ewrop ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Gwyl Caeredin.

Opera sebon fydd Pengelli wedi ei sefydlu mewn gweithdai diwydiannol a bydd ugain pennod hanner awr yn cael eu ffilmio yno.

Mae BBC Cymru hefyd wedi cyfrannu'n helaeth at Radio 3, gan gynhyrchu rhaglenni megis Artist of the Week, Composer of the Week ac Opera in Action.

Prin iawn yw rhaglenni a chyfresi o'r fath heddiw heblaw, wrth gwrs, am sawl opera sebon, ac er gwaethaf ymdrechion yr Awstraliaid, Phil Redmond yn Lerpwl a'r BBC yn Walford, Sbaen a de Cymru, mae un sebon wedi goroesi o'r dyddiau cynnar byw, du a gwyn.

Y noson honno enillodd soprano 24 oed, Karita Mattila o'r Ffindir, a roeddem yn dyst fod seren newydd yn esgyn i ffurfafen y byd opera.

Felly, yn naturiol, roedd yn rhaid i ni wneud' y ddinas - y ty opera, traeth Bondi,safle yr Olympics yn Homebush ar Blue Mountains.

'Taswn i'n actio'n rheolaidd mewn cyfres deledu hir neu mewn opera sebon, fel y bu+m i yn Coleg, yna mi fuaswn i'n colli'r cyfle yna.

Canodd alaw allan o El nino judio (Y plentyn o Iddew) opera o waith y cyfansoddwr Sbaenaidd Pablo Luna a chân Tatyana o olygfa'r Llythyr o Eugene Onegin gan Tchaikovsky.

Er enghraifft Carmen Ejojo, seren Loves Labours Lost yn ansicr, medda hi, ai ar ôl opera Bizet y cafodd ei henwi ynteu ar ôl y rolars gwallt, Carmen.

Ymddangosodd aelodau o'r cast yng Ngwyl y Gelli i berfformio golygfeydd o'r ddrama, tra y bu'r uwch gynhyrchydd David Ian Neville yn cynnal gweithdai awduron i ddilynwyr brwd yr opera sebon.

Cofiai Mrs Parry hefyd Emlyn Evans yn arwain yr opera 'Lily or Killarney' yno.

Ym maes drama, sefydlwyd Station Road fel opera sebon ddyddiol BBC Radio Wales, a phrofodd Belonging, cyfres chwe rhan ar gyfer cynulleidfa deledu BBC Cymru, yn boblogaidd.

Ym maes y Global Home Page, teipiwch ein URL ni - http://www.bbc.co.uk/cymru Cliciwch OK Wrth adael Opera, dewiswch flwch gwirio (checkbox) Save Windows.

Roedd Poppea yn driniaeth arloesol - mewn pum rhan - o Coronation of Poppea Opera Genedlaethol Cymru gan Monteverdi.

Bid a fo am hynny, yn yr awyrgylch yna 'roedd yn ddigon naturiol i mi fagu diddordeb mewn cantorion, ac fel yna fe gyrhaeddais fyd Opera.

Diddorol, gan mai Cerddorfa'r Opera yw'r un sy'n arfer cyfeilio i gantorion.

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC a Cherddorfa Genedlaethol Opera Cymru yn cyfeilio i'r cystadleuwyr bob yn ail noson.

Ond gellir godro peth cysur o eiria'r Gwyddel George Moore a ddywedodd bod angen tipyn o ddawn i lunio hyd yn oed opera neu epig neu ddrama neu nofel sâl!

Ni fydd yn mynychu na chyngerdd nac opera.