Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

operasiwn

operasiwn

Yn anffodus nid oedd yr operasiwn honno'n gwbl lwyddiannus chwaith ac 'roedd y dwythell yn dal i gau o bryd i'w gilydd, gan achosi cholangitis rhwystrol.

Y bore canlynol cafodd Dulles boen sydyn yn ei fol; cafodd operasiwn a darganfuwyd canser yn y coluddyn mawr.

Y mae Crile yn gofyn a fyddai'r llawfeddyg wedi mynnu gwneud yr operasiwn ei hun petai'n gweithio am gyflog yn hytrach na chael tâl am wasanaeth?

marw o ganlyniad uniongyrchol i'r operasiwn).

Wedi i Dulles wella ar ôl ei operasiwn, syfrdanodd Selwyn Lloyd trwy ofyn iddo paham yr oedd Prydain a Ffrainc wedi tynnu'n ôl o Suez.

Mynnodd fwrw ymlaen i wneud yr operasiwn radical a pheryglus o dorri ymaith yr holl bancreas.

'Roedd yn dioddef o ddiffyg maeth difrifol (canlyniad bron yn anochel i operasiwn radical o'r fath).

Ond, fel y soniwyd eisoes, yn aml ni all y llawfeddyg cyffredinol dibrofiad a chymharol anfedrus fforddio danfon achos cymhleth at rywun mwy profiadol gan fod ei fywoliaeth yn dibynnu ar wneud yr operasiwn ei hun.