Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

optegol

optegol

O ganlyniad, mae'r cwmni%au ffôn ar hyn o bryd yn newid ein rhwydwaith genedlaethol o wifrau am rwydwaith o ffibrau optegol, ac mae sôn am ddod â ffibrau i'r cartref cyn hir er mwyn i ni fwynhau (os mai hwnnw yw'r gair) sianeli teledu di-ri a chysylltiadau cyfrifiadurol â'r byd y tu allan.

Telesgopau Er mai rhan fechan o'r sbectrwm yw'r optegol, parheir i wneud y rhan fwyaf o seryddiaeth yn y rhan honno.

Laserau ffibrau optegol Cafwyd datblygiadau gwreiddiol iawn ym myd y laser ym maes cyfathrebu optegol.

Gelwir hyn yn adborthiant optegol.

Sylfaen ffibr optegol yw ei chraidd tenau iawn o wydr neu silica, wedi'i orchuddio â gwydr o indecs plygiant llai.

Mewn llun optegol gwelwn belydriad sêr yn bennaf, ond yn y llun pelydrau-X gwelwn allyriad nwyon poeth iawn, ar dymheredd o filiynau o raddau Celsiws.

Yn wir, gellir gyrru llawer iawn mwy o wybodaeth i lawr ffibr optegol nag i lawr gwifren drydan o'r un trwch, ac y mae'r wybodaeth honno'n cyrraedd yn fwy diogel.

Archwilio'r sbectrwm cyfan Heblaw am ran fechan o'r isgoch, y rhan optegol a radio yw'r unig rannau o'r sbectrwm electromagnetig sy'n gallu treiddio trwy'n hatmosffer.

Hyd ganol yr ugeinfed ganrif ni wnaed seryddiaeth ond yn rhan optegol neu weledol y sbectrwm.

Mae'r rheiny'n pelydru'n bennaf yn yr uwchfioled, gyda rhan fechan yn ymddangos yn yr optegol.

Mae'r caneri mewn cawell yn enghraifft diddorol iawn o rith optegol.