Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

orig

orig

Peth da, a digemeg hefyd, fyddai treulio orig min nos yn chwistrellu dwr glân ar y coed a'r llwyni ffrwythau newydd eu plannu.

Gosododd Orig y cawell ar ben y gist de.

Bu+m yn sgwrsio ag o yn ddiweddar a chael orig ddigon difyr, ac wrth eistedd yn gwrando ar y glaw y bore 'ma, daw'r sgwrs i'm meddwl.

Gwawriodd ar Orig beth oedd ym meddwl ei frawd.

"Dyna ryfedd," meddai Orig, "ond mae'r ddau beth sydd wedi'n cyffroi ni yr wythnos yma yn digwydd yng nghanol nos.

gofynnodd Orig.

Does dim byd arall i'w wybod." "Felly rwyt ti'n credu mewn ysbrydion," meddai Orig.

DAVIES fydd ar grwydr yng Nghlwyd, ORIG WILLIAMS ym Mae Colwyn, RAY GRAVEL yn Aberystwyth, JENNY OGWEN yn Llanbedr- pont-Steffan, ELIN RHYS yng Nghaerfyrddin, JOHNNY TUDOR yn Hwlffordd, KEVIN DAVIES yn Abertawe a GILLIAN ELISA yng Nghaerdydd.

Ac roedd Wyn yn amlwg yn dechrau deall, gan fod wyneb Orig yn fwy difrifol na wynebau neb arall.

Ond roedd Orig yn edrych yn ddifrifol iawn.

Mae Orig yn baglu ac yn cusanu'r ddaear ar ôl syrthio'n erbyn rhyw sgerbwd wifrau, Smwt yn codi trywydd cwningen neu wiwer, a phawb ohonom yn ei ddilyn fel ffyliaid!

Ar y ffordd i fyny baglodd Orig, a syrthiodd fel crempog ar ei wyneb.

Na gwastraff ar amsar gwerthfawr, yn ymylu ar bechod oedd chwaraeon i'r hen bobol." A dyna ni'n dau yn ymroi i gyd-fwynhau orig o atgofion maboed cyn i Gruff orfod troi am adref.

Ar ambell noson o aeaf normal byddai rhywbeth ganddo ar ol i'w wneud yn wastad, o leiaf am ryw orig.

Ond erbyn hynny roedd Einion ac Orig wedi cyrraedd gyda'r newyddion diweddaraf o'r pentref.