Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ormodol

ormodol

oedd yn bosibl cael amlen gyda'r calendr oherwydd y byddai'n ychwanegu'n ormodol at y pris.

Wedi'r cyfan, fyddai hi ddim yn wleidyddol gymeradwy i America gythruddo yn ormodol Siapaneaid 2001 gydag anrhaith a ddigwyddodd ddechrau pedwar degau y ganrif ddiwethaf.

O wybod am drywydd barddoniaeth ddiweddarach Peate, mae gwirioneddol berygl inni gael ein llygad-dynnu'n ormodol gan ddiwinyddiaeth led-fodernaidd y darn.

Er hynny, gobeithiaf yn fawr na fydd hyn yn amharu'n ormodol ar ddyfodol y grwp, yn enwedig gan eu bod mor frwdfrydig a gweithgar.

Ond, mae peryg i Lafur ddibynu'n ormodol arno, ac fel y dangosodd etholiadau'r Cynulliad, Senedd yr Alban a sawl gornest leol ar gynghorau Lloegr, all Mr Blair ddim perswadio pawb.

Gellid dadlau nad oes disgwyl i grwp llwyddiannus newid arddull yn ormodol ond, wedi dweud hynny, mae rhywun yn chwilio am arbrofi o rhyw fath.

Go brin y bydd Tony Blair yn poenin ormodol am ganlyniadau etholiadau dydd Iau diwethaf.

Felly, ni lethir y tenant yn ormodol gan ddagrau o gydymdeimlad dirdynnol dros ei feistr tir druan.

Yna arafodd yn sydyn wrth yr agoriad - ond nid yn ormodol - a diflannod fel seren wib rhwng y creigiau duon.

Yn union fel ni ddylid ysgaru'r ymgnawdoliad oddi wrth yr iawn, na ddylid ychwaith hollti'n ormodol rhwng bywyd Crist, ei aberth, ei atgyfodiad a thywalltiad yr Ysbryd Glân.

gan nad oedd angen atal ac ail-gychwyn yr olwynion wrth argraffu pob llythyren, fel ym mheiriant house, nid oedd peiriant hughes yn defnyddio gymaint o gerrynt, ac o'r herwydd, yr oedd yn bosibl ehangu'r pellter rhwng dwy orsaf delegraff cyn fod y cerrynt wedi gwanhau'n ormodol.

Ni fedraf ddiolch yn ormodol i Cassie Davies, oherwydd bu hi fel angel gwarcheidiol drosof yn yr holl gynlluniau.

Ond ar hyn o bryd mae nhw'n canolbwyntion ormodol ar amddiffyn.

Nid un i oedi'n ormodol ymhell o'i annwyl America oedd y cyn-actor o Galiffornia.

Pan fuom yn ffilmio mewn ysgol feithrin yn Alamar, teimlais fod y gwario a'r adnoddau yn ormodol, os nad yn wastrafflyd, mewn gwlad sy'n perthyn yn swyddogol i'r Trydydd Byd.

Canmolwyd yr awdl yn ormodol gan J. J. Williams a J. T. Job, a hynny oherwydd eu bod yn ymwybodol o'r diffyg teilyngdod yng nghystadleuaeth y Gadair ym 1927 a 1928, ac ar ôl i W. J. Gruffydd ddatgan yn Y Llenor fod oes yr awdl ar ben.

Cofiwn am droeon y bu acw dafodi pur hallt cyn hyn am imi wario'n ormodol ar lyfrau.

Heddiw, mae llawer o'r hysbysebion yn ennill dilynwyr drwy beidio enwi'r nwyddau yn ormodol (er enghraifft, y rhai 'Guiness').