Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pab

pab

* Ysgrifennwch erthygl ar gyfer cylchlythyr yr ysgol, y wasg leol neu gyngor hyfforddiant a menter/cyhoeddiad PAB

Pab newydd: John XXIII. Geni'r plant cyntaf yr effeithiwyd arnynt gan Thalidomide.

Pab newydd: John XXIII.

Yr oedd y pedwar esgob Cymreig - a'u seddau yn Nhyddewi, Llandaf, Bangor a Llanelwy - bellach yn cydnabod uchafiaeth Archesgob Caergaint; ac yn ben ar y cwbl, wrth gwrs, yr oedd y Pab yn Rhufain (neu'n hytrach yn Avignon yn Ne Ffrainc am ran helaethaf y bedwaredd ganrif ar ddeg).

Anfonwyd hwn at Benedict XIII, Pab Avignon ar 29 Mawrth 1406.

Y Pab yn ymweld â Phrydain.

Ac mae paratoadau ar y gweill ers blynyddoedd ar gyfer ymweliad gan y Pab.

Gyrrodd y Pab Gregory Awstin o Gaergaint i Loegr i geisio Cristioneiddio'r wlad.

Saer oedd Sefnyn a elwid yn 'Pab' yn ogystal am ei fod yn pledio rhyddid i Gatholigion, ac wrth gwrs iddo ef, roedd Gwrtheyrn nid yn unig yn fradwr i achos Gymru, ond yn fradwr i weddillion trefn y Rhufeiniaid yn ynys Prydain.

Yna, mewn eiliadau, fe fydden ni'n gallu gweld golau egwan ei lantern a chlywed sŵn siffrwd ei gwisg laes ar y palmant ac oglau fel arogldarth Capel Pab yn gymysg â pheli gwyfyn fy nain.

Nid yw'r ffaith fod awdur modern yn digwydd gwneud cyfeiriad troed-y- ddalen at un o areithiau'r Pab Ieuan Pawl II yn profi ei fod yn gogwyddo at Babyddiaeth.

Y Pab yn rhybuddio y gallai teledu fygwth bywyd teuluol.

Caiff croeso'r abad ei ganmol drachefn gan Lewis Glyn Cothi yn y cywydd marwnad a ganodd iddo: bu Margam yn ysbyty a Rhufain i Gymru oll odsano medd y bardd, 'A'n pab fu Wiliam Abad'.

Y Pab yn marw a Paul VI yn ei olynu.

Yr adeg honno, wedi ffraeo mawr yn yr Eglwys Gatholig, cafodd rhai ddigon ar Bab Rhufain a gosod Pab arall yn Avignon yn Ffrainc.

Yr oedd Lloegr wedi ymwrthod ag awdurdod Pab Rhufain.

Owain Glyndŵr oedd un o'r rhai dderbyniodd lythyr yn gofyn a fyddai ef yn cefnogi'r Pab newydd.

* Anfonwch adroddiad at eich partneriaeth addysg busnes (PAB)