Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pabell

pabell

Mynd yno, ac er nad oedd neb yn ein disgwyl nac yn gwybod dim oll amdanom, cawsom gyngor gan gapten i osod ein pabell gyda hwy, fel petaem yn ddau westai yn cael eu croesawu gan wr ty caredig, na wyddai am eu bodolaeth cyn hynny, i fwrw noson dan ei gronglwyd.

Mae Gadaffi yn honni iddo wrthod caniata/ u i'w rieni adael eu pabell hyd nes bod pawb arall yn Libya wedi cael cartref.

Dro arall, pan yn aros yn Du/ lainn, mewn pabell, yr oedd yr hogia'n mynd bob bore i'r dref gyfagos Lios Du/ in Bhearna i 'molchi yn un o'r gwestai mawr sydd yno.

Cysgu'r noson mewn pabell, a hithau'n noson stormus ofnadwy a niwl a gwynt a glaw.

Wedi inni godi pabell yn Zernez yn yr Engadin Isaf, roeddwn wedi mynd i fyny i gaban Lischana, rhyw bedair awr uwchben tref Scuol, gan obeithio esgyn Piz Lischana yn y bore: yn y gwres mawr, roedd yn well gan y teulu gael prynhawn yn y pwll nofio.

Trwy ryw amryfusedd trefniadol fe' gosodwyd i a dau arall i rannu pabell â Thalfan o bawb.

Yn y cyfarfodydd dysgais y morse code a'r semaphore, sut i wneud cylymau o bob math a thrafod cwch hwyliau, sut i godi pabell a chwythu biwgl a sut i blygu baner yr Union Jack, ei chodi i dop y polyn a'i hagor yn daclus.

Y tu allan, gallwn weld teulu cyfan yn crynu mewn pabell fechan.

Yr unig gymorth i'r bobl hyn oedd pabell wen fechan a godwyd gan elusen Ffrengig, M—decins du Monde.

Trefnwyd pabell arddangos gan PDAG yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Nyffryn Nantlle.

Balch iawn oeddwn nad oedd rhaid i mi gysgu mewn pabell ond yn ddigon blin wrth feddwl y byddwn ynddi hi y noson wedyn.

Ond nid yw Daz yn gwneud dim sy'n groes i normalrwydd, dim ond byw mewn pabell.

Galw heibio pabell yr Undeb am baned a phrynu copi o'r Cyfansoddiadau buddugol.