Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

paent

paent

"Caution" meddai'r paent, gair digon disgwyliedig ar dro o'r fath - ond wele'r ychwanegiad "- Revolution in Progress".

Yn ei waith ceisiodd Harry Hughes Williams gyfleu ei ymateb i hyn, gan symleiddio a rhoi mynegiant i'w ganfyddiad mewn paent.

Prin yw'r manylion, gyda'r paent wedi ei roi'n gyflym a rhwydd, peth sy'n rhan o awgrymu darfodedigrwydd yr olygfa a'r brys i'w mynegi tra mae'n para.

Diffinir y cae yn y cefn mewn strociau tew cyllell balet, y blaendir ag ysgubiadau lletach a mwy fflat, ac yna ar gyfer yr awyr gwaith brwsh yn sgrwbio'r paent yn fflat.

Yng ngwaith Harry Hughes Williams nid yw techneg trin paent byth yn nod ynddo'i hun.

Gwahoddir pawb i fynd allan efo paent du i ychwanegu'r gair ILDIWCH i'r arwyddion uniaith Saesneg 'GIVE WAY' yn ystod y cyfnod gan fod y Swyddfa Gymreig mewn cyfnod o ymgynghori ynglyn ag arwyddion ffyrdd.

Ar ben y grisiau hongiai un lamp drydan wan o'r nenfwd gan daflu goleuni melyn ar y paent a godai'n swigod gwlyb ymhob man.

Roedd tuniau yn llawn paent yn y fen.

Roedd y slogannau (mewn paent oren ffliresynt) yn datgan ILDIWCH I'R GYMRAEG. Bydd y ddau yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Caerdydd yn y dyfodol agos. ILDIWCH I'R GYMRAEG

Mae'r paent ar ei dywyllaf yma lle mae gafael dyn fwyaf brau, dim ond rhyw grafu ar yr wyneb.

'Roedd y tai yn ddi-olwg, ac heb weld paent newydd ers blynyddoedd.

Clywodd JR Jeremeia Hughes ewinedd y ci yn sgriffio drwy'r paent ac aeth y peth fel saeth drwy'i galon.

Mae'r awyrgylch hiraethus a'r ffordd rwydd o drin paent yn cuddio cyfansoddiad delicet o ofalus lle mae llygaid yr edrychwr yn cael ei arwain mewn cylch o gwmpas y das.

Yr hyn sy'n newid yw ei ddull ffurfiol ef o fynegi'r profiad wrth iddo arbrofi â thrin a thrafod paent.

Ond suddodd ei galon drachefn wrth iddo sylweddoli na wyddai Tudur ddim byd am y paent.

Cyfyng yw'r amrywiaeth tonyddol, ond mae yma gyfoeth o sensitifrwydd a theimlad.Yn rhannau uchaf yr awyr mae'r haenau paent yn dewach a'r llwydlas ar letraws yn awgrymu cymylau'n symud ac yn cyd-bwyso â llinellau esgyll y felin.

Ond pan fydd llygedyn o haul isel Ionawr yn ceisio euro llwydni'r tir, ac yn goleuo paent coch y fflôt fach wrth iddi drotio i lawr ar sbîd y cerrynt...

Un o'i gynfyfyrwyr, Peter Telfer, a ddywedodd amdano, 'Paul a wnaeth i mi sylweddoli fod paent yn medru mynegi teimladau.

VATILAN DI-EUOG a RHYDDID I VATILAN oedd y slogannau, mewn llythrennau breision cochion, ac un arall o dan rheini'n dweud PC LLONG Y CWD mewn paent glas.

Dydw i ddim yn cydfynd a Rhodri Morgan pan ddywed fod gwylior Cynulliad Cenedlaethol wrth ei waith mor gyffrous â gwylio paent yn sychu.

Penderfynu codi pwyllgor i ddewis paent, prynu offer ac ati.

Does dim awgrym o ego artistig, dim hunanholi dyfn, dim giamocs wrth drin paent.

Finne'n mynd i ffwrdd ar wyliau, ac erbyn i mi ddod nôl ddiwedd Awst, y gwaith wedi ei ddechrau, a'r paent ar y ffenestri a'r drws yn fflamgoch.

Eto mae'r amrywiaeth yn y ffordd y trinir y paent yn amlygu cyfansoddi artistig bwriadus o dan y brys ymddangosiadol i ddal delwedd.

Un o'r rhai mwyaf gogleisiol oedd honno a baentiwyd mewn paent coch ar dro siarp ger Corris.

Ym 'Melin Adda, Amlwch' mae paent yr awyr wedi ei osod yn ffyrnig â chyllell balet nes bod y cymylau'n edrych fel petaent wedi eu cerfio, eu ffurfiau deinamig yn cau am y felin a'r beudai, yn gymheiriaid i ffurfiau'r tir.