Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

par

par

Cafodd ffacs yn llongyfarch y pâr priod ei anfon i westy'r Plaza hefyd.

Yn stori garu hudol a doniol Donizetti, L'Elisir D'Amore (cynhyrchiad gan RM Associates i BBC Cymru) crewyd cyffro o wahanol fath gan y par gyda'u dehongliad iasol o'r darn hyfryd hwn a ddangoswyd ar BBC Two.

Cynrychiolwyr par excellence yr hen drefn yw Gwydion ac Efnysien.

Ond erbyn gweld nid yr hyn a welwyd ar y teledu oedd y pâr od yn ei feddwl ef ond y deuddyn , Judy a Richard eu hunain.

Rwy'n credu y byddai'n well gen i fod yn lle Heledd nag yn lle'r par pert 'na heno.

Yn weinidog ifanc, prynodd 'fwy nag un par o ddillad' gan Daniel Owen, 'gydag ambell ymgom yn yr ystafell fechan yng nghefn y siop.' Bywyd cyfnod Daniel Owen a ffurfiodd Elfed, a chariodd gydag ef, drwy ei oes faith, lawer iawn o nodau diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Un rheswm, i gadw cwmni i'w chwaer fach ddiffygiol, a'r peth arall, am un par o esgidiau gorau oedd rhwng y ddau.

tu ol ymlaen, socs - un o bob par ac un tu chwith allan, gwadan fy esgid yn rhydd ac yn fflapian fel aden, fy ngwallt yn heli i gyd - a 'd on i'n malio dim!

Ond, mae'r pâr swil ar eu pen eu hunain rhwng y cynfasau noson y mis mêl.

Yn tarddu o gopyn y pen hwnnw roedd dau dwred tal a edrychai fel par o gyrn arsgwar.

Anodd meddwl am unrhyw agwedd o briodi nad yw Bethan Mair a Meleri Wyn James yn cyffwrdd a hwy ac er bod digonedd o'r math yma o gyhoeddiadau ar gael yn y Saesneg bydd o fendith i sawl pâr cael cyfrol fach fel hon wedi ei hanelu'n benodol at gynulleidfa Gymraeg ei hiaith.

Yn wir rwy'n credu fod pob cwestiwn wedi ei ateb yn gywir yr wythnos hon nes cyrraedd y rownd derfynol lle mae'r pâr buddugol yn ceisio ennill gwyliau.

(profiad!) Fe wnaeth par priod adnabyddus iawn y penderfyniad.

Ond roedd pawb yn hael'u canmoliaeth i'r cerflunwyr o Lunden - neb yn meddwl y gellid bod wedi llunio rhywbeth mor fyw o garreg; ac fe ddywedodd y ficer, gan gyfeirio at y llyged treiddgar, y bydde fe'n siŵr y bydde o leia un par o lyged ar agor o'r dechre i'r diwedd yn ystod 'i bregethe fe o hyn allan.