Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

parasitig

parasitig

Rhennir y trychfilod parasitig i ddau ddosbarth.

O'r ychydig dros filiwn o rywogaethau o drychfilod sydd wedi eu henwi credir bod o leiaf pymtheg y cant o'r rhain yn drychfilod parasitig (h.y.

Cant eu ffurfio gan bry- faid parasitig, fel rheol, mathau o gacwn bustl.

Yn y mwyafrif o enghreifftiau trychfilyn arall yw'r organeb gwesteiol ac, yn wahanol i'r trychfilod parasitig y soniwyd amdanynt uchod, bydd larfae y trychfilod yma yn lladd y gwesteiwr.

Golyga hyn bodun o bob deg o'r holl rywogaethau o anifeiliaid sydd yn bodoli ar y blaned yn drychfilyn parasitig!