Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

parchg

parchg

Y Gweinidog, y Parchg.

Victor Thomas, daeth atom y Parchg.

Aelod o'r teulu oedd y Parchg Thomas Ellis, Tyddyn Eli, hen, hen daid David Ellis, a phrif arloeswr Annibyniaeth yr ardal.

Buom yn blasu'r dafodiaith yng nghwmni Dr Gwen Aubrey a'r Parchg Caradoc Evans Fe ddaeth y Prifardd Meirion Evans, Y Prifardd Robert Powell a'r Athro Hywel Teifi Edwards ynghyd â Grwp Offerynnol Ysgol Ystalyfera i gyflwyno'r Celfyddydau inni.

Ymddeolodd y Parchg.

Sefydlwyd y Parchg.

Ymhen rhyw wyth neu naw mlynedd rhoddwyd galwad i'r Parchg.

Y Pregethwr gwadd oedd y Parchg.

Ymhlith y cyfranwyr oedd Mr Albert Rees, Mr Gwynfor Davies, y Parchg Myrddin Mainwaring a Mr Penri Richards.

Cynorthwywyd ei Weinidog y Parchg Robin Samuel yn ei angladd gan y Parchg Robin Williams, Maesteg.

Byr hefyd fu arhosiad y Parchg.

Nyth hen yr heniaith annwyl, Gwlad telyn, englyn a hwyl, meddai'r Parchg Huw Roberts yn ei gywydd i Uwchaled.

Roedd un aelod o'r teulu, Catherine Ellis, merch Hendre Ddu, wedi priodi Y Parchg Harri Cadwaladr, ewythr i Kate Roberts.

Yn ei ddilyn ef daeth atom y Parchg.

Ymdaflodd y Parchg.

Tywyswyd yr aelodau o amgylch y Coleg gan y Parchg.

Un o'r golygfeydd gwleidyddol rhyfeddaf o fewn cof i mi oedd y lluniau hynny ar y teledu o Gerry Adams, arweinydd Sinn Féin, yn annerch seiswn cyntaf Cynulliad Gogledd Iwerddon mewn Gwyddeleg gyda'r Parchg Ddr Ian Paisley a'i giwed yn edrych arno'n hurt.