Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

parker

parker

`Andrew!' gwaeddodd Mrs Parker gan redeg at ei g r.

Siegfried Sassoon, Konrad Adenauer, Che Guevara, Clement Attlee, John Masefield, Dorothy Parker, Spencer Tracy, Vivien Leigh a Jayne Mansfield yn marw.

pam dydych chi ddim yn gofyn i betty parker?

fe wnaeth betty parker gamgymeriad felly, " meddai hi.

betty parker?

`Fe fyddwn ni i gyd yn boddi os na wnawn ni rywbeth yn gyflym.' gwaeddodd Mr Parker.

Ni fedrai Mrs Parker ddweud wrth ei merch bod ei thad wedi bod ar goll mor hir bellach nes ei bod hi bron â bod yn sicr ei fod e wedi marw.

Mae'r ddau arall wedi mynd â char Parker a Williams .

Yn ffodus iawn, fel y digwyddodd, yr oedd Davies yn gyfaill agos i Matthew Parker, archesgob Caergaint, a hefyd yn bur adnabyddus â William Cecil, prif gynghorwr y Frenhines.

Cafodd William Jones fwynhau cyfeillgarwch a chroeso Arglwydd Parker a Iarll Macclesfield, dau a fu yn eu tro yn Arglwydd-Ganghellor Prydain.

siaradodd hi am ei chyfeillgarwch â betty parker ac am y tro olaf roedden nhw wedi cwrdd yn y caffe, y prynhawn pan roddodd betty yr amlen iddi hi.

fe gafodd betty parker ei lladd ym mharis y bore ma, " meddai fe.

Disgynnodd Mr Parker, a oedd yn chwe throedfedd tair modfedd o daldra ac yn pwyso pymtheg stôn ar ben pentwr o wŷr, gwragedd a phlant.

aeth y wraig i mewn i'r t ôl fy ysgrifenyddes, rydych chi wedi dod yma i weld betty parker.

Gan afael yn ei ferch, Janice, gwnaeth Mr Parker hyn a llwyddodd hi i gropian i ddarn uwch a diogelach o'r llong.

Wrth iddi adael y ward yn drist penderfynodd Mrs Parker fynd at y ddesg unwaith yn rhagor i holi a oedden nhw wedi cael unrhyw newydd pellach.

Oriau yn ddiweddarach cafodd Mrs Parker, nad oedd wedi cael ei hanafu'n ddrwg, afael ar ei merch mewn ysbyty yn Zeebrugge.

rydw i'n aelod o'r grŵp ac fe ddewisais i betty parker i'n helpu ni.

Rhoddwyd Mrs Parker, a oedd wedi cael ei gwahanu oddi wrth ei merch yn y panig, ar dynfad arall.

Fedrwch chi ei gario ef i ddiogelwch?' Gan na fedrai weld rhagor o bobl yn y dŵr a chwyrli%ai o'i gwmpas gafaelodd Mr Parker yn y babi ac ymlwybrodd drwy'r llong tuag at y fan lle roedd yr ychydig bobl a oedd yn dal i fod yn fyw yn mynd i mewn i'r badau achub.

Mae son y bydd canolwr Pontypridd, Sonny Parker o Seland Newydd, yn cael cynnig cytundeb gyda'r tîm cenedlaethol.

Yr oedd y blaenwyr wedi marw - esgobion fel John Jewel, John Parkhurst, James Pilkington, Robert Horne, Richard Davies, a'r archesgobion Matthew Parker ac Edmund Grindal.

Roedd Andrew Parker, o Herne Hill yn Ne Llundain, yn dychwelyd adref gyda'i wraig, ei ferch a'i ffrindiau ar ôl bod yng Ngwlad Belg am y dydd.

Wedyn gwnaeth Eleanor, gwraig Mr Parker, yr un fath.

Parker a Williams i lawr.