Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

parodd

parodd

Parodd her y Gnosticiaid i'r arweinwyr Cristionogol ymchwilio'n ddyfnach i arwyddocâd achubiaeth Gristionogol.

Parodd streic y gyrwyr loriau i silffoedd a chistiau'r siopau mawr gael eu gwagio'n noethlwm hyd at y fframau.

Parodd hyn i Schneider ac eraill gymharu trylwyredd yr awdurdodau yn hyn o beth â'u hymdrechion i ymchwilio i gefndir cyn-Natsi%aid.

Parodd gar ar ugeiniau o ysgolion mewn gwlad a thref.

Ond parodd cyhoeddi dau ohonynt gynnwrf anarferol.

Parodd y cymdeithasau hyn gryn syndod iddo ar y cyntaf.

Parodd eu hedmygedd hwy a'u balchder ohoni, yn arbennig wedi iddi ennill ysgoloriaeth i Ysgol Sir Caernarfon, iddi gredu yn ei gallu i gyrraedd unrhyw nod a osodai iddi ei hun.

Ymysg rhai o'i ddilynwyr parodd hyn ddifri%o ysgolheictod, a rhoi pris nas haeddai ar gyraeddiadau'r werin; clywir eco o hynny heddiw hyd yn oed.

Buom at y Maen Du bob dydd tra parodd y Storm ar ei gwaetha'; mynd gyda gofal a pharch mawr, heb ryfygu dim...

Parodd hyn lawer o syndod i'r meddyg ei hun gan nad oedd yn ymwybodol o'r ffaith iddo fod yn or-frwdfrydig o blaid, ac yn 'gwthio', tonsilectomiau.