Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

patrymau

patrymau

Yn syml: mae'r naill a'r llall yn graddio patrymau.

Mae yna ystyriaethau eraill heblaw graddio patrymau bid siŵr.

Eto, nid oes ystyr i'r "gwirionedd" yma y tu allan i'r patrymau disgrifiadol y mae'n eu hadeiladu.

Er bod nodweddion a dosbarthiad y prif fathau yn adlewyrchu'r sefyllfa gyffredinol yng Nghymru mae'r patrymau o fewn ardaloedd yn fwy cymhleth.

Ni wn am harddach tai na ffermdai unigryw yr Engadin - y pyrth mawr bwaog ar gyfer troliau, y ffenestri dyfnion ciwbig, y rhwyllwaith haearn, y patrymau a'r arfbeisiau a'r adnodau Romaneg ar wyngalch neu hufengalch y talcenni, heb son am banelau a nenfydau a meinciau pin y parlyrau gyda'u stofiau anferth addurnedig.

O leiaf fe fynnai, gyda'r proffwyd a'r meddyliwr praff hwnnw, fod yr iaith Gymraeg a'r patrymau diwylliannol sydd ynghlwm wrthi yn elfennau sylfaenol ym modolaeth cenedl y Cymry.

- patrymau enghreifftiol yn dderbyniol iawn;

A daeth patrymau cwrteisi i gydymffurfio â'r gred hon.

Mae'r rhannu hwn yn ddefnyddiol gan ei fod yn darparu patrymau ymddwyn yn ogystal a sylweddoliad y gellir chwalu rhwystrau mewn cymdeithas (a bod hynny wedi digwydd) gan ddefnyddwyr y gwasanaeth eu hunain.

Rhannwyd y dysgwyr i dri grwp; 'roedd y ddau grwp cyntaf yn ymarfer patrymau iaith a oedd yn ddefnyddiol ar gyfer yr Eisteddfod a'r grwp uchaf yn gwrando ar siaradwr gwahanol bob dydd.

Medrwch eu gweld yn ffurfio patrymau hyfryd yn awyr y nos.

Mae'r rhain yn rhoi'r posibilrwydd o ddadansoddi patrymau neu wybodaeth o sawl maes a'u cyfuno fel bo angen.

Byddem wedi disgwyl i'r patrymau prynu fod dipyn yn llai, ond efallai bod y sawl oedd yn llenwi'r holiadur yn dueddol o wneud hynny ar ran y teulu cyfan gan nodi, felly, mai ef/ hi a'u prynodd ei hunnan.

Sefydlu geiriau mewn patrymau y mae'r dysgwr.

Patrymau Datblygiad yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Patrymau addysg ddwyieithog yn y sector uwchradd

A dyna'n union fel mae'r gwyddonydd yn gweithio; ceisio patrymau sy'n gwneud synnwyr o'r hyn mae'n sylwi arno ac sydd yn ddigon cynhwysfawr i dderbyn y newydd, rhaid chwalu'r patrwm ac adeiladu un arall.

Mae gan hinsawdd, tirwedd a phriddoedd ddylanwadau lleol sy'n gyfrifol am yr amrywiaeth mawr yn y patrymau amaethu.

Pan ddechreuodd beirdd Cymru geisio efelychu patrymau clasurol yn y ddeunawfed ganrif, o dan ddylanwad Seisnig o bosibl, mae'n werth sylwi iddynt ddewis ffurfiau gn amlaf nad oedd dim yn cyfateb iddynt yn union yn y traddodiad Cymraeg, fel y fugeilgerdd, yr arwrgerdd neu'r epistol barddonol.

Os ceir Nodau Cyfathrebol heb gynnydd cydgysylltiol mewn patrymau brawddegol, rşm yn ôl cyn y Dilyw gyda'r Dull Union.

Mewn gwirionedd, lluniodd awdl gywrain ryfeddol, un o'r awdlau buddugol cywreiniaf erioed, ac awdl glasurol a oedd yn efelychu patrymau Beirdd yr Uchelwyr.

Mae patrymau prynu cylchgronau yn eu hanfod yn wahanol i batrymau prynu llyfrau (y prynu rheolaidd pob wythnos, pythefnos, mis neu chwarter), ac felly mae'r elfen leol ar ffurf y siop bapur/bentref yn bwysig iawn.

Defnyddir graffeg a fydd yn gyfrwng i'r disgyblion ryngweithio ac ailadrodd ar orchymyn y tywyswyr'. Y tywyswyr' fydd yn llywio'r rhaglenni trwy leisio'r patrymau iaith a'r eirfa yn y Gymraeg.

Llawlyfr lliwgar yn dangos sut i greu patrymau Celtaidd deniadol.

Ac er bod patrymau a rhwydweithiau cymdeithasol wedi newid yn fawr yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r achos dros geisio meithrin a chryfhau'r agweddau cymdeithasol ar yr iaith yn dal.