Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pecynnau

pecynnau

Tan tua phum mlynedd yn ôl roedd teithio rhad o fewn Ewrop yn golygu ‘;pecynnau gwyliau' gyda phawb yn cael eu gwagu i gorlan gyfyng a'u trin fel defaid.

Cynhyrchu pecynnau fydd yn cyflwyno theori ar ddatblygiad ieithyddol, lledaenu arfer dda, yn rhoi cyfle i athrawon adfyfyrio ar eu dulliau dysgu

Gyda'n pecynnau bwyd - diolch eto i Elin - yn ein dwylo, i lawr â ni at Eglwys Nanhyfer yng nghwmni ein tywysydd lleol Lyn Lewis Dafis, neb llai na golygydd y cylchgrawn hwn.

Nododd sawl athro bwyntiau canmoliaethus a manwl: ...wedi llwyddo dehongli `jargon' y CC mewn termau dealladwy a chlir.....`themau trawsgwricwlaidd', `deimensiynau traws- gwricwlaidd' a `cymwyseddau trawsgwricwlaidd' yn enwedig...; dyma un o'r pecynnau mwya ymarferol a defnyddiol a dderbyniwyd gan yr adran erioed...

Yn ôl Cymdeithas Cyfeillion y Ddaear, er y bydd yr OP yn cael ei gadw mewn pecynnau sy'n fwy addas fydd o dal ddim yn hollol saff.

Ond, bellach, gyda gwasanaeth cwmnïau fel Easyjet - sydd gyda llaw yn derbyn dros 90% o'r trefniadau dros y we, sef yr ucha' yn y diwydiant - mae rhyddid gan y defnyddiwr i greu pecynnau unigol wedi'u teilwrio'n arbennig i ofynion y teithiwr.

Dull Rhagweithiol: Mae ymgyrchoedd megis cynnig tocynnau arbennig, gwerthu oddi ar y bysus, cynnwys gwybodaeth am gludiant cyhoeddus mewn pecynnau cyflog a phecynnau hyrwyddo a darparu llinell gymorth ar amserlenni'n briodol i'r categori hwn a dylid eu helaethu.

SC Sut mae'r cwmniau Saesneg yn llwyddo gyda'i pecynnau gwybodaeth?

Clywais leisio c^wyn nad yw'r hysbysebion, y pecynnau gwybodaeth, a'u llythyrau cysylltiol, yn cyfeirio at gymwysterau ieithyddol.

Dim pecynnau bach ar ôl.

Ceir casgliad o lyfrau ar dap, fideos addysgol, pecynnau iaith, pecynnau dysgu agored ynghyd ag adnoddau cerddorol.