Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pedr

pedr

Dyma'r adeg i dynnu pennau'r blodau marw oddi ar blanhigion bylbiau fel cennin Pedr.

'Na wnaf,' meddai Pedr.

GW^YL DDEWI: Ar ol gwasanaeth Cymru fore Dydd Gŵl Ddewi, rhannwyd cennin Pedr o wneuthuriad plant yr Ysgol Sul Gymraeg i'r gynulleidfa.

Enghreifftiau yw Arthur ap Pedr yn Nyfed ac Arthur fab Aeddan ap Gafran yn nheyrnas Dal Riada Ysgotaidd yn yr Alban.

'Pedr,' meddai Ioan, 'tro yn ôl.'

'Mynd yn ôl?' meddai Pedr.

'Yn ôl,' meddai Pedr, 'mae y Meistr wedi dweud wrthyf am fynd.' Aeth Iago yn ôl at y disgyblion yn bur ddistaw, a moryn mawr yn dod wedyn ac yn taro'r hen gwch nes ei hanner syfrdanu.

Yng Nghymru'n unig y cafodd Michael Jones, Llanuwchllyn, ei addysg ac Ioan Pedr yntau.

Ac eithrio I Timotheus, Hebreaid, Iago a I ac II Pedr, a gyfieithwyd gan yr Esgob Richard Davies, a'r Datguddiad, a gyfieithwyd gan Thomas Huet, William Salesbury oedd cyfieithydd cynnwys y ddwy gyfrol, ac ef a olygodd y cyfan hefyd.

'Dos di at Pedr,' meddai un o'r disgyblion wrth Ioan, 'mae gennyt ti fwy o ddylanwad na ni.

'Mae y Meistr wedi dweud wrthyf am fynd,' meddai Pedr, a moryn arall yn dod.

'Wel, Wel,' meddai Ioan, 'mae'n well i ti fynd yn ôl; wn i ddim be ddaw ohonom.' 'Mae y Meistr wedi gorchymyn i mi fynd i Fethsaida,' meddai Pedr, 'fe gaiff bow y llong fod ar Bethsaida.' Wrth gymhwyso'r neges i ddibenion ymgyrch y Drysorfa Genhadol, meddai'r Parch.

Cwbl nodweddiadol o fyrbwylltra Pedr yw ei gais, yn yr Efengyl yn ôl Mathew: Arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonnau, ac iddo, wedi cael caniatâd, ddechrau cerdded ar y tonnau nes iddo edrych ar rym y gwynt yn lle ar ras y Gwaredwr ac o ddechrau suddo, gweiddi: A Arglwydd, achub fi.

Creadur penderfynol yw Pedr, fe fyn fynd ymlaen.' 'Pedr,' meddai Ioan, 'y mae hi'n dywydd ofnadwy.' 'Wel, ydyw,' meddai Pedr, a lluwch ton yn mynd dros ei wyneb; 'Ydyw, mae hi,' meddai.

Aeth Iago at Pedr, oedd wrth y llyw ac meddai: 'Pedr, mae hi'n storm arswydus.' 'Ydyw,' meddai Pedr, 'mae hi.' 'Yr wyf yn meddwl y byddai hi'n well i ni fynd yn ôl,' meddai Iago.

Yr oedd holl blant yr ysgol Sul a gymerodd ran yn y gwasanaeth yn gwisgo Cennin Pedr.