Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pedwerydd

pedwerydd

Yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf roedd tri o arweinyddion y prif bleidiau gwleidyddol Prydeinig o dras Cymreig, a'r pedwerydd yn Albanwr.

Roedd gêm gyfartal yn ganlyniad teg ac o leia wnaeth Abertawe ddim colli am y pedwerydd tro yn olynol.

(d) Y Pedwerydd Ban mewn 'Cainc Ddeublyg Fer'.

Gwelais y gloyn cyntaf ar y pedwerydd o Fai, ac amryw ar ôl hynny.

Alec Stewart oedd y pedwerydd i fynd, wedi ei fowlio'n lân gan Muttiah Muralitharan.

Bydd rhaid trin y gêm yn erbyn Charlton fel pedwerydd ffeinal.

'Bydd y llain yn troi tipyn ar y pedwerydd a'r pumed diwrnod.

Bydd talu Tal Ail-ddarlledu yn rhoi'r hawl i'r Cynhyrchydd ganiatau dau ddarllediad arall cyhyd a bod y pedwerydd darllediad o fewn pedair wythnos i'r trydydd a bydd talu ail Dal Ail-ddarlledu yn rhoi'r hawl i'r Cynhyrchydd ganiatau dau ddarllediad arall cyhyd a bod y chweched darllediad o fewn pedair wythnos i'r pumed.

Dyma'r pedwerydd tro ar bymtheg i Gymdeithas y Gronyn Gwenith, Caernarfon gyflwyno pasiant.

Gwyrodd yn nes at y peilat ac am y pedwerydd tro gofynnodd iddo.

Roedd yn hen gred ym Mhlwy Silian fod y pedwerydd dydd ar ddeg yn adeg i adar baro fel roedd ambell bennill ffolant yn sôn.

Mae'n amlwg fod y gyfres ysgubol o linellau sy'n dechrau â 'fy' yn y pedwerydd paragraff yn tynnu ar dechneg dyfalu, lle byddai bardd yn rhestru pethau a oedd yn geffelyb i'r gwrthrych.

Mae tîm pêl-droed Lewrpwl wedi codi i'r pedwerydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl buddugoliaeth o 4 - 0 dros Derby, y clwb sydd ar y gwaelod.

Pedwerydd oedd tîm dan 19 Cymru yng Nghwpan Rygbi Ieuenctid y Byd yn Chile.

Ef oedd y pedwerydd noddwr y cyfeiriwyd ato uchod.

Dros y penwythnos cafwyd pedwerydd Gwyl Pendrawr Byd a hynny ar draeth godidog pentref hudol Aberdaron.

Nid ei lais yw unig apêl pedwerydd tenor gorau'r byd gan iddo ennill calon sawl un o ferched y côr hefyd.

Addysg yw'r pedwerydd prif faes yng Nghymru sy'n cyflenwi'r rhwydweithiau - ynghyd â drama, cerddoriaeth, y celfyddydau a rhaglenni dogfen ffeithiol.