Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pencampwriaeth

pencampwriaeth

Patrick Kluivert sgoriodd bedair o'r goliau - record yn rowndiau terfynol Pencampwriaeth Ewrop - a Marc Overmars gafodd ddwy arall.

Chwaraeir y gynta o rowndiau cyn-derfynol Pencampwriaeth Euro 2000 - sef honno rhwng Ffrainc a Portiwgal - yn Rotterdam heno.

Ond mae Stephen Hendry wedi ennill Pencampwriaeth y Byd saith o weithie.

Y ffefryn Tiger Woods syn arwain yn rownd gynta Pencampwriaeth Golff Agored yr Unol Daleithau yn Pebble Beach.

Cafodd Abertawe y fuddugoliaeth gyffyrddus yr oedd pawb yn ei ddisgwyl yn Cross Keys neithiwr, buddugoliaeth all olygu y byddan nhw'n dathlu ennill Pencampwriaeth Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn.

Mae Mark Williams trwodd i wyth ola Pencampwriaeth Snwcer Prydain ar ôl iddo guro Marco Fu o Hong Kong o naw ffrâm i dair.

Mae'r gêm hon yn rhan hollbwysig o gynllunie Graham Henry ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Chwpan y Byd nesa.

mae'r Eidal bron iawn yn sicr ou lle yn rownd wyth ola Pencampwriaeth Euro 2000.

Mae'r corff sy'n rheoli snwcer, y WSA, ar fin cyhoeddi eu hymateb i gynlluniau TSN i ffurfio cylchdaith newydd o gystadlaethau fydd yn cynnwys Pencampwriaeth Byd fydd yn cael ei chynnal yr un pryd â Phencampwriaeth y Byd Embassy y flwyddyn nesa.

Mae Robert Howley yn ôl yn y tîm ar ôl colli ei le yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad y tymor diwetha.

Bu raid iddo fodloni ar ennill pencampwriaeth y veterans - flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Jimmy Wilde yn ennill pencampwriaeth pwysau pryf y byd.

Er gwaethai antics cyn, a wedir ornest yn erbyn Lou Savarese maen ymddangos bod gan Mike Tyson un cyfle ola i ennill pencampwriaeth pwysa trwm y byd.

Mae Mark Williams wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer China.

Mae White yn un o bump newid i'r tîm gollodd i'r Alban yng ngêm olaf pencampwriaeth y chwe gwlad.

Roedd yn rhaid cadw Matthew Bound ar ôl y tymor dwetha, roedd en chwaraewr allweddol yn ein hymdrech ni i ennill pencampwriaeth yr adran, meddai Jason.

Mae Richard Vaughan o Lanbradach trwodd i rownd wyth ola Pencampwriaeth Badminton y Swisdir.

I aelodau'r dosbarth roedd y pill rhyfeddol hwn mor anffaeledig â Beibl Pitar Willias: 'doedd y Llyfr - Yr Ardal Wyllt - Atgofion am Lanfairynghornwy, a dyma hi:PENCAMPWRIAETH DAWNSIO GWERIN Y BYD

Mae Undeb Rygbi Lloegr wedi cefnogi'r bwriad i gwtogi tymor Pencampwriaeth y Chwe Gwlad o ddeg i saith wythnos.

Mae Pencampwriaeth y Byd yn dal heb ei phenderfynu'n derfynol.

Neville Meade o Abertawe yn ennill pencampwriaeth paffio trwm Prydain.

Heddiw bydd Pencampwriaeth Tenis Wimbledon yn dechrau.

Bydd swyddogion Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn cyfarfod heddiw i drafod sut i gwblhau'r gystadleuaeth.

Roedd Holland yn chwarae yn erbyn Cyprus yn un o gêmau Pencampwriaeth Ewrop.

Mae Pencampwriaeth Golff Ryngwladol Agored Benson & Hedges wedi dechrau ar gwrs y Belfry.

Howard Winstone yn ennill pencampwriaeth pwysau plu y byd.

Mae Morgannwg yn dal ar waelod Ail Adran Pencampwriaeth Criced y Siroedd ar ôl gêm gyfartal yn erbyn Essex ar Erddi Sophia ddoe.

Mae Dominic Dale, o Lanfihangel ar Arth, drwodd i chweched rownd Pencampwriaeth Snwcer Liverpool Victoria Prydain.

Van Phillips a Sam Torrance sydd ar y blaen ar ôl gynta Pencampwriaeth Agored yr Eidal.

Yn rownd gynta Pencampwriaeth y Meistri sy'n dechrau yn Augusta yfory, bydd Ian Woosnam yn chwarae gyda Bob May a Sergio Garcia.

Bydd Morgannwg, sydd ar waelod ail adran Pencampwriaeth y Siroedd, yn dechrau ei gêm yn erbyn Sir Gaerwrangon yn Sain Helen heddiw.

Curodd Matthew Stevens John Parrott o bum ffrâm i dair ym ail rownd Pencampwriaeth Snwcer Agored China.

Mae ymdrech ar y cyd ar droed gan Gymdeithasau pêl-droed Cymru, Yr Alban ac Iwerddon i gynnig cynnal rowndiau terfynol pencampwriaeth Euro 2008.

Cafodd Morgannwg, sydd ar waelod ail adran Pencampwriaeth y Siroedd, ddechrau da i'w gêm yn erbyn Sir Gaerwrangon yn Sain Helen.

Dechreuodd pethau'n dda i Forgannwg yn eu gêm gynta yn Adran Gynta Pencampwriaeth y Siroedd.

Mae yna alw mawr am docynnau i weld pencampwriaeth rasys beiciau modur fydd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf y Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Colli fu hanes Tîm Dan 19 Cymru yn erbyn Ffrainc yn Chile yn rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd.

Bydd y ddwy gêm yn rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer y Byd yn dechrau yn Sheffield yn nes ymlaen heddiw.

'Mae'r gêm hon wedi bod yn dda i mi', meddai, 'a theimlaf ei bod hi'n ddyletswydd arnaf i roi rhywbeth yn ôl iddi.' Ei gariad at y gêm a'i rhwydodd i rengoedd dethol dyfarnwyr Pencampwriaeth y Siroedd, gan ddilyn esiampl y ddau Gymro chwedlonol, Dai ac Emrys Davies.

Mae Pencampwriaeth Golff y Byd yn parhau heddiw yn Valderrama.

Mae Cymru ar gwledydd Celtaidd eraill wedi dechraur broses am y fraint o gynnal Pencampwriaeth Pêl-droed Ewrop 2008.

Cafodd Ian Woosnam sgôr o 67 - pedair ergyd yn well na'r safon - yn rownd ola Pencampwriaeth Golff Agored Hong Kong.

Yn rownd gynta Pencampwriaeth Golff Agored Iwerddon yn Ballybunion, mae Sergio Garcia o Sbaen a Patrick Sjoland o Sweden yn gyfartal ar y blaen gyda sgôr o 64 - saith ergyd yn well nar safon.

Dyma'i fuddugoliaeth gynta ar gylchdaith Ewrop ers saith mlynedd - a honno, hefyd, oedd Pencampwriaeth Portiwgal.

Steen Tinning o Ddenmarc oedd enillydd Pencampwriaeth Agored Cymru ar gwrs y Celtic Manor, Casnewydd.

Mae Tiger Woods yn mwynhau'r paratoadau gorau posib ar gyfer Pencampwriaeth Y Meistri yn Augusta fis nesa.

Bydd chwaraewyr snwcer gorau'r Byd yn dechrau eu hymgyrch i geisio ennill Pencampwriaeth y Byd yn y Crucible yn Sheffield.