Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

penderfynais

penderfynais

Ar y dechrau penderfynais mai taw piau hi - a dioddef yn ddistaw.

Felly ar ôl i fi drafod y mater â'm gwraig a thri o blant bach, penderfynais dderbyn y gwahoddiad.

Ond penderfynais ymatal rhag mynd yn rhy hy arno y bore cyntaf.

Wrth ddod ar draws y rhain yn ddiweddar y penderfynais roi yr ychydig eiriau hyn wrth ei gilydd i gofio am y cerddor talentog a fu mor barod i rannu ei ddawn a'i allu gydag eraill - i ddysgu, hyfforddi a rhoi pleser a mwyniant i gymaint o bobl.

Penderfynais fynd i mewn yn ddistaw bach, a fues i ddim yn hir yn darganfod mai dim ond y fi oedd yn y plas.

Wrth edrych drwy'r ffenestr a gweld yr eira yn fantell drwchus dros y tir, a chofio fel y bÉm bron â sythu wrth aros am y trÚn ym Mhenybont, penderfynais y byddai'n well i mi gael lle gweddol gynnes.

Felly penderfynais i os oeddwn i am fyw yng Nghymru byddai'n rhaid imi ddysgu'r Gymraeg er mwyn medru symud o gwmpas yn ddi-lol.

Penderfynais osod y tatws hadyd bron cyffwrdd ei gilydd ar wely o bridd cyffredin mewn bocsus.

Penderfynais ddal y trên deng munud i naw adref, ar fore Sul.

Penderfynais yn y fan a'r lle y byddwn i'n gadael rhan o'r pryd bwyd nesaf ar ochr fy mhlât er mwyn i Mam boeni tipyn 'mod i'n sâl, ond pan ddaeth amser swper o'r diwedd roeddwn i ar lwgu ac mi lyncais bob tamaid.

Fodd bynnag, yr oeddwn wedi clywed fy ysgrifenyddes ac eraill o ferched Ceidwadol yn sôn am rhyw Brian Bates o Graig-y-Don yn reit aml ac ar y foment penderfynais ei argymell gan roddi fy enwebiaeth bersonol y tu ôl iddo.

I ddathlu hanner canmlwyddiant cyhoeddi un o'r nofelau difyrraf i ymddangos yn Gymraeg ym marn llawer, y penderfynais addasu O Law i Law ar gyfer cynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith eleni.

Wedi bod yno, penderfynais fy nghynnig fy hun yn Eiriolwr i'r ganolfan hon.